Asunto-osakeyhtiön säännöt tulevat osittain asunto-osakeyhtiölaista, osittain yhtiöjärjestyksestä sekä täydentävästi myös taloyhtiön järjestyssäännöistä.

Asunto-osakeyhtiön säännöt

Asunto-osakeyhtiön rakennetta, päätöksentekoa, taloyhtiön ja osakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia eli ns. suuria kysymyksiä säädellään lain tasolla asunto-osakeyhtiölaissa. Lain säännöksistä osa on ns. pakottavaa lainsäädäntöä, eli että siitä ei sopimuksin voi poiketa, ja osa on sopimuksenvaraista eli sellaista, mistä voi esim. yhtiöjärjestyksessä sopia toisinkin.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksessä osakkaat, eli taloyhtiön osakkeen omistajat, voivat sopia yhtiön toiminnan järjestämisestä. Yhtiöjärjestys on yhtiökokouksen päätettävissä oleva asiakirja. Yhtiöjärjestyksen muutokset vaativat aina yhtiökokouksen päätöksen, joissakin tapauksissa myös kaikkien osakkeenomistajien päätöksen tai ainakin niiden, joita yhtiöjärjestyksen muuttaminen koskettaa. Yhtiöjärjestys tehdään jo siinä yhteydessä, kun asunto-osakeyhtiötä perustetaan.

Yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta;

3) yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste;

4) jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä;

5) järjestysnumerolla yksilöitynä mikä osake tai osakkeet (osakeryhmä) tuottavat oikeuden hallita mitäkin osakehuoneistoa;

6) yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat siten kuin 4 kohdassa säädetään ja muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat;

7) yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan.

Järjestyssäännöt

Taloyhtiössä voi olla yhtiöjärjestyksen lisäksi erilliset järjestyssäännöt. Niiden merkitys ei ole niin velvoittava kuin lain tai yhtiöjärjestyksen määräysten. Järjestyssäännöissä voidaan sopia esimerkiksi siitä, milloin taloyhtiössä on hiljaisuus.

Nopeaa apua lakiasioihin.