Asunto-osakeyhtiön sopimukset (sisäiset sopimukset) ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Osakkaat voivat sopia keskenään myös järjestyssäännöt.

Asunto-osakeyhtiön sopimukset

Asunto-osakeyhtiön perustamissopimus

Asunto-osakeyhtiön perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Perustamisvaiheessa ei välttämättä ole muita kuin yksi osakas, perustajaosakas.

Perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita itselleen. Perustajaosakas tai perustajaosakkaat siis käytännössä merkitsevät itselleen kaikki asunto-osakeyhtiön osakkeet. Myöhemmin nämä osakkeet tarjotaan myyntiin ostajille, mutta ensivaiheessa, kun yhtiötä perustetaan, ne pitää jo silloin merkitä jollekin.

Perustamissopimus on ehto ja edellytys asunto-osakeyhtiön perustamiselle.

Yhtiöjärjestys

Myöskin yhtiöjärjestys on tehtävä jo perustamisvaiheessa. Osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta mutta kuitenkin siten, ettei asunto-osakeyhtiölain tai muunkaan lain pakottavia säännöksiä rikota.

Järjestyssäännöt

Osakkaat voivat sopia lisäksi keskinäisistä säännöistä eli järjestyssäännöistä. Niissä käsitellään käytännön tasolla esimerkiksi sitä, milloin taloyhtiössä tulee hiljaisuus.

Sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Asunto-osakeyhtiö tekee yleensä sopimukset ainakin isännöintitoimiston ja kiinteistöhuollon kanssa. Lisäksi taloyhtiölle voi olla monia muitakin palveluntarjoajia turvallisuuteen, viihtyisyyteen tai kunnossapitoon tai muuhun liittyen. Näitä sopimuksia taloyhtiö solmii ja päättää normaalisti sopimusosapuolena yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.