Asunto-osakkeen kaupan peruminen aiheuttaa eri seuraukset sen mukaan, tehdäänkö se ennen tarjouksen hyväksymistä, hyväksymisen jälkeen vai kaupan teon jälkeen.

Asunto-osakkeen kaupan peruminen

Kaupan peruminen ennen tarjouksen hyväksymistä

Periaatteessa myyjä saa aina vapaasti perua asuntokaupat siihen saakka, kunnes myyjä on hyväksynyt tehdyn ostotarjouksen. Myyntiin tarjoaminen ei vielä sido myyjää tekemään kauppaa.

Kaupan peruminen tarjouksen hyväksymisen jälkeen

Jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty, myyjällä on oikeus pitää ostajan maksama käsiraha tai saada vakiokorvaus. Menetettävän käsirahan tai vakiokorvauksen määrä on enintään 4 % kauppahinnasta.

Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on myyjän kanssa tai myyjän lukuun sovittu käsirahan vastaanottamisen yhteydessä, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä sovittua käsirahaa vastaava määrä. Jos käsirahan sijasta on sovittu vakiokorvauksesta, myyjän on tässä suoritettava tarjouksen tekijälle sovittua vakiokorvausta vastaava rahamäärä.

Jos myyjä on yksityishenkilö ja tarjouksen tekijä on kuluttaja, he voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, että kaupasta vetäytyvän on korvattava vastapuolelleen tälle aiheutunut todellinen vahinko.

Jos ostaja rikkoo sopimuksen uuden asunnon ostamisesta peruuttamalla asunnon kaupan sen jälkeen, kun asunto on hänelle varattu, mutta ennen kuin asunto on luovutettu ostajan hallintaan, myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen.

Peruuttaminen sen jälkeen, kun kaupat on tehty

Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen kauppaa ei voi enää perua. Sen jälkeen kauppa voidaan purkaa, jos kaupan purun edellytykset täyttyvät.

Nopeaa apua lakiasioihin.