Onko asunto-osakkeen kaupan vahvistaminen pakollista? Asunnonkaupassa ei käytetä kaupanvahvistajaa siinä merkityksessä kuin kiinteistönkaupassa.

Asunto-osakkeen kaupan vahvistaminen

Kiinteistön kaupassa noudatetaan maakaaren säännöksiä ja asunnon kaupassa asuntokauppalain säännöksiä. Kiinteistön kauppa pitää erikseen vahvistaa siten, että julkinen kaupanvahvistaja kirjaa kauppakirjan loppuun oman kaupanvahvistuksensa. Asunnon kaupalle ei kuitenkaan ole asetettu samanlaista edellytystä. Asunnon kauppa on pätevä, kun ostaja tai ostajat sekä myyjä tai myyjät allekirjoittavat kauppakirjan eikä erillistä kaupanvahvistusta siis tarvita.

Asunto-osakkeen kauppa vahvistuu siis osapuolten välisellä sopimuksella eli asunto-osakkeen kauppakirjalla. Kauppakirja laaditaan molemmille osapuolille. Kauppakirjan lisäksi kauppa ”vahvistetaan” tekemällä siirtomerkinnät osakekirjaan. Osakekirja on asiakirja, joka on merkkinä osakkeiden omistamisesta. Siirtomerkintä tarkoittaa mainintaa siitä, kenelle osakekirja on siirretty. Osakekirja siirretään kaupassa myyjältä ostajalle ja tästä tehdään merkintä osakekirjaan. Lisäksi asunto-osakeyhtiön osakasluetteloon merkitään ostaja uudeksi osakkeenomistajaksi, minkä merkinnän tekee yleensä isännöitsijä.

Nopeaa apua lakiasioihin.