Asuntokaupan ehdot on kaikki ehdottomasti kirjattava kauppakirjaan. ”Suullisia ehtoja” asuntokaupassa ei pidä käyttää! Ehdot koostuvat tapauskohtaisista ja  vakioehdoista.

Asuntokaupan ehdot

Asuntokaupan ehdto kirjataan kauppakirjaan sen jälkeen, kun osapuolet ja kaupan kohde on yksilöity. Kauppakirjassa pitäisi aina olla käytynä ainakin seuraavat ehdot:

Kauppahinta ja sen maksaminen (sekä muut maksut)

Asunnon hinnasta eritellään myyntihinta, asuntoon kohdistuva yhtiölainan määrä sekä velaton hinta.

Lisäksi on hyvä mainita, onko kauppahinta pinta-ala perusteinen vai ei. Kauppahinnan maksamisesta sovitaan myös kauppakirjassa. Kauppahinta voidaan maksaa kaupanteon yhteydessä ja kuitata vastaanotetuksi kauppakirjan allekirjoituksin. Kauppahinnan maksu voidaan sopia myös myöhemmälle ajankohdalle kuin kauppakirjan allekirjoittamisen ajankohtaan.

Vielä on hyvä mainita siitä, mihin saakka myyjä vastaa yhtiövastikkeista ja kumpi vastaa mahdollisista rästiin jääneistä vastikemaksuista.

Omistus- ja hallintaoikeus (sekä osakekirjat)

Omistusoikeus voi siirtyä kauppakirjan allekirjoituksin tai se voidaan sitoa siihen hetkeen, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Hallintaoikeuden siirtäminen pitää kauppakirjassa sopia. Se voi tapahtua heti tai myöhemmin erikseen sovittuna ajankohtana. Maininta hallintaoikeuden siirtämisestä voi olla esimerkiksi muodossa ”Huoneisto luovutetaan ostajan hallintaan viimeistään pp.kk.vvvv. Mikäli hallinnan siirto viivästyy myyjän puolelta johtuvasta syystä, tulee myyjän suorittaa ostajalle viivästyskorvauksena x euroa kultakin alkavalta viikolta aina hallinnan luovutukseen saakka.”

Vielä on hyvä mainita siitä, että osakekirjat luovutetaan ostajalle siirtomerkinnöillä varustettuna omistusoikeuden siirtyessä.

Ostajalle annetut tiedot ja huoneiston kunto

Tärkeää on kirjata ylös myös niitä tietoja, joita ostajalle on ennen kaupan tekoa huoneistosta ja taloyhtiöstä annettu. Kun nämä kirjataan tarkasti ja kattavasti kauppakirjaan, sillä vähennetään myöhempiä riitaisuuksia.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.