Miten asuntokaupan eteneminen käytännössä tapahtuu? Asuntokauppa etenee välittäjän valinnasta, tarjousten tekemisen ja hyväksymisen kautta kauppakirjan allekirjoitukseen.

Asuntokaupan eteneminen

Välittäjän valinta ja toimeksiantosopimuksen tekeminen

Asunnon voi myydä yksityisestikin ilman välittäjää, mutta valtaosa myyjistä palkkaa välittäjän myyntiä hoitamaan. Välittäjän kanssa tehdään kirjallinen toimeksiantosopimus, minkä jälkeen välittäjä ryhtyy myyntiä hoitamaan.

Myynti-ilmoituksen laatiminen

Myynti-ilmoituksessa on mainittava kaikkia olennainen tieto asunnosta. Myynti-ilmoitus on jo sellainen myyntiasiakirja, jolla on lain tasoista merkitystä. Myynti-ilmoituksesta lähtien asunnon tiedot pitää ilmoittaa oikein. Myynti-ilmoituksen laatimisessakin pitää siis olla jo tarkkana.

Ostotarjouksen tekeminen

Kun asuntoa on esitelty mahdollisille ostajille, siitä joku tai jotkut ostajat tekevät ostotarjouksen. Ostotarjoukset tehdään kirjallisena ja toimitetaan välittäjälle tai jos välittäjää ei ole, suoraan myyjälle. Ostotarjoukset voivat olla, ja usein ovat, alle pyyntihinnan ja tarjouksissa on aikaraja, mihin saakka tarjous on voimassa. Tarjous voidaan tehdä myös ehdollisena. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lopullinen kauppa edellyttää ostajan puolelta vielä sitä, että ostaja saa rahoituksen järjestettyä.

Tarjouksen hyväksyminen

Myyjä voi hylätä tehdyn ostotarjouksen, hyväksyä tarjouksen tai tehdä ostajalle vastatarjouksen. Vastatarjous tehdään esimerkiksi siinä tilanteessa, missä ostaja on tarjonnut alle pyyntihinnan ja myyjä on valmis neuvottelemaan hinnasta, mutta ei kuitenkaan niin paljon, kuin ostaja olisi halunnut.

Kauppasopimuksen allekirjoittaminen

Kun tarjous on tehty ja hyväksytty, mahdollisesti käsiraha maksettu, siirrytään varsinaiseen kaupanteko tilaisuuteen. Kauppa tapahtuu siten, että osapuolet allekirjoittavat etukäteen laaditun kauppakirjan, kenties maksavat kauppahinnan ja myyjä luovuttaa kaikki tarpeelliset asiakirjat kuten osakekirjat ostajalle.

Hallinnan luovutus

Asunnon hallinta luovutetaan ostajalle sen mukaan kuin kauppakirjassa on sovittu. Hallinnan luovutus tarkoittaa avainten luovutusta ja sitä, että myyjä vie omat tavaransa kaikki asunnosta pois.

Nopeaa apua lakiasioihin.