Asuntokaupan ilmoittaminen isännöitsijälle pitää tehdä sen vuoksi, että asunnon ostaja saadaan merkityksi asunto-osakeyhtiön osakasluetteloon omistajaksi.

Asuntokaupan ilmoittaminen isännöitsijälle

Kun asuntokauppa on tehty, uuden osakkeenomistajan tulee rekisteröidä tehty osakesiirto eli omistuksensa yhtiön osakeluetteloon. Tämän rekisterimerkinnän tekee käytännössä isännöitsijä, ei uusi omistaja itse. Isännöitsijä tekee merkinnän, kun on saanut sitä koskevan pyynnön sekä selvitykset siten, että uusi omistus on selvä.

Jos asunnon kauppa tehdään välittäjän avulla, toimittaa välittäjä yleensä isännöitsijälle tarvittavat asiakirjat rekisteröintiä varten. Mikäli välittäjä ei ole ollut mukana tekemässä asuntokauppaa, pitää ostajan siinä tapauksessa itse toimittaa tarvittavat asiakirjat isännöitsijälle.

Mitä asiakirjoja isännöitsijälle toimitetaan?

Isännöitsijälle tulee toimittaa rekisteröintiä varten jäljennös asunnon kauppakirjasta, varainsiirtoverolaskelma ja kuitti/tosite veron maksusta sekä kopio osakekirjasta. Mikäli omistusoikeuden siirtyminen on sidottu esim. loppukauppahinnan maksuun, tulee kauppakirjan lisäksi myös tästä toimittaa selvitys. Monesti isännöitsijät vaativat, että osakekirjassa pitää olla siirtomerkintä tehtynä omistuksen siirrosta. Siirtomerkintä on alkuperäiseen osakekirjaan tehtävät merkintä siitä, keneltä osakkeiden omistus on siirtynyt ja kenelle se on siirtynyt.

Jos asunto on siirtynyt lahjoituksella, pitää isännöitsijälle toimittaa kauppakirjan sijasta lahjakirja. Jos asunto on vaihtanut omistajaa perimyksen kautta, pitää isännöitsijälle toimittaa silloin kuolinpesän aineisto tarvittavassa laajuudessa. Käytännössä isännöintitoimistojen kohdalla on vaihtelua sen suhteen, mitä aineistoa kuolinpesästä isännöitsijä vaatii. Isännöitsijäle pitää toimittaa vain se aineisto, mistä omistusoikeuden siirto käy ilmi. Enempään aineistoon isännöitsijällä ei ole oikeutta. Käytännössä pitää siis toimittaa isännöitsijälle perukirja, sukuselvitys, mahdollinen testamentti sekä ositus- ja/tai perinnönjakokirja, jos sellainen on laadittu. Avioerotilanteessa jos asunnon omistus osituksen kautta vaihtuu, pitää isännöitsijälle toimittaa osituskirja.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.