Asuntokaupan ilmoittaminen verottajalle pitää tehdä silloin, kun ostaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa tai kun kysymys on lahjaveron alaisesta luovutuksesta.

Asuntokaupan ilmoittaminen verottajalle

Varainsiirtoveron ilmoittaminen

Asunnon ostaja on yleensä velvollinen maksamaan asunnosta varainsiirtoveroa. (Varainsiirtoverolaki

Kiinteistön tai arvopapereiden ostajan on laskettava varainsiirtoveron määrä ja maksettava vero. Varainsiirtovero maksetaan Verohallinnon tilille. Maksamiseen on käytettävä varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta ja sen maksuohjetta.

Kun ostaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa, pitää siitä tehdä ilmoitus verottajalle. Ennen ilmoituksen tekemistä varainsiirtoveron määrä on laskettava ja maksettava. Ostajan on maksettava vero kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.

Lahjanluonteisen kaupan ilmoittaminen

Asunnon myynti alihintaan voi aiheuttaa ostajalle lahjaverovelvollisuuden. Alihintaisissa kaupoissa käyvän arvon ja myyntihinnan erotus on lahjaa.

Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista, jotka ylittävät perintö- ja lahjaverolainmukaisen verotuksen rajan. Alihintaisessa kaupassa lahjan osuuden muodostaa käyvän arvon ja toteutuneen myyntihinnan välinen erotus. Esimerkiksi, jos asunnon käypä arvo on 200000 euroa ja se myydään 120000 eurolla, on tässä lahjan osuus 80000 euroa.

Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Tämän säännön mukaan siis lahjaveron välttää, kun kauppahinta on yli 75 % asunnon käyvästä arvosta.

Lahjaveron alaiset lahjat on ilmoitettava verottajalle.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.