Asuntokaupan käsiraha on ostajan vakuus myyjälle siitä, että tarjous on aito ja että ostaja todella sitoutuu ostamaan asunnon tarjouksessa mainituin ehdoin.

Asuntokaupan käsiraha

Asuntokaupassa tarjouksen vakuudeksi ostaja voi maksaa myyjälle käsirahan. Käsirahan määrä on tavanomaisesti 4 % kauppahinnasta. Käsirahalla on merkitystä silloin, jos jo sovittu kauppa peruuntuu joko myyjän tai ostajan vuoksi ilman hyväksyttävää perustetta. Silloin käsiraha määritteää sen korvauksen, joka kuuluu ostajalle tai myyjälle. Menetettävä käsiraha tai myyjän maksama käsirahan suuruinen korvaus samoin kuin vakiokorvaus saa olla enintään 4 % kauppahinnasta.

Jos kauppa tehdään, käsiraha on kokonaisuudessaan laskettava osaksi kauppahintaa.

Jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha. Käsirahan vaihtoehtona on oikeus saada vakiokorvaus. Vakiokorvaus on teknisesti eri kuin käsiraha, mutta lopputulos on yleensä sama riippumatta siitä, käytetäänkö kaupassa käsirahaa vai vakiokorvausehtoa.

Jos myyjä ei hyväksy ostotarjousta tai jos kauppa jää syntymättä muusta kuin tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjän on viipymättä palautettava saamansa käsiraha. Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on myyjän kanssa tai myyjän lukuun sovittu käsirahan vastaanottamisen yhteydessä, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä sovittua käsirahaa vastaava määrä. Jos käsirahan sijasta on sovittu vakiokorvauksesta, myyjän on suoritettava tarjouksen tekijälle sovittua vakiokorvausta vastaava rahamäärä.

Jos myyjä on yksityishenkilö ja tarjouksen tekijä on kuluttaja, he voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, että kaupasta vetäytyvän on korvattava vastapuolelleen tälle aiheutunut todellinen vahinko. Silloin korvausta ei määritellä maksetun käsirahan tai vakiokorvausehdon mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.