Asuntokaupan kulut jakautuvat yleensä sekä ostajalle että myyjälle. Asuntokaupan kulujen kattamisesta vastuussaolevasat voidaan kauppakirjassa sopia.

Asuntokaupan kulut

Välittäjän kulut

Asunnon myynnin kuluista yleisimmät kustannukset ovat välittäjän palkkio asunnon myymisestä. Välittäjän kustannukset ovat tyypillisesti sidottuja myyntihintaan, mistä välittäjän palkkio on tietty prosenttiosuus. Toinen hinnoittelun tapa on kiinteähintainen välityspalkkio. Välittäjää ei ole kuitenkaan pakko käyttää, vaan asunnon voi myydä itsekin myös ilman välittäjää.

Asiakirjakustannukset

Välitystoimeksiantoon kuuluu monesti kaikista asiakirjoista syntyvät kustannukset, mutta etenkin jos välittäjää ei käytetä, tulee myyjälle (tai sopimuksen mukaan myös ostajalle) vastattavaksi esimerkiksi asunnon kauppakirjan laatimisen kustannukset. Kauppakirjan voi laatia esimerkiksi lakimies. Kauppakirjan saa tehdä myyjä ja ostaja itsekin, jos osaavat sen hyvin tehdä. Muita asiakirjakustannuksia syntyy esimerkiksi isännöitsijäntodistusten tai muiden ulkopuoliselta tilattavien asiakirjojen tai tositteitten hankkimisesta.

Asiamieskulut

Asunnon myynnissä voidaan käyttää asiamiestä eli valtuuttaa joku henkilö myyjän puolesta tekemään asunnon myynnin toimenpiteet. Asiamieheksi voidaan valtuuttaa esimerkiksi lakimies tai muu henkilö, joka osaa toimia oikein kaupan tekemiseksi. Asiamiehen kulut ovat valtuuttajan ja asiamiehen välillä vapaasti sovittavissa.

Verot

Ostaja on yleensä varainsiirtoverovelvollinen asunnon ostamisesta. Jos asunto myydään alihintaisella kaupalla eli enintään 75 %:lla käyvästä hinnasta, on ostaja lahjaverovelvollinen käyvän hinnan ja toteutuneen kauppahinnan välisestä erotuksesta.

Reklamaation kustannukset

Asuntokaupan jälkeen voi vielä syntyä kauppaan liittyviä kuluja sen vuoksi, että ostaja reklamoi ja esittää vaatimuksia myyjää kohtaan asunnon virheen vuoksi. Tällaisten vaatimusten käsittelyyn on ehdottoman suositeltavaa palkata lakimies, koska vaatimukset ovat monesti liian suuria, intressit varsin isoja ja asuntokaupan virhevastuu on monitahoinen ja hankalakin asia.

Nopeaa apua lakiasioihin.