Asuntokaupan kuntotarkastus voidaan tehdä myyjän tai ostajan tahdosta. Kuntotarkastus voi edesauttaa kauppaa, mutta kuntotarkastuksiin ei voi sokeasti luottaa!

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastus on joko myyjän keino todistaa ostajalle asunnon hyvä kunto tai ostajan keino selvittää asunnon todellinen kunto. Kuntotarkastukset ovat monesti hyviä ja kauppaa edesauttavia, mutta niissä on myös omat riskinsä ja ongelmansa.

Myyjän teettämä kuntotarkastus

Myyjä voi teettää asuntoonsa kuntotarkastuksen sillä ajatuksella, että se edesauttaa asunnon myyntiä. Jos kuntotarkastuksessa ei ilmene mitään merkittäviä virheitä tai puutteita asunnossa, ostaja uskaltaa paremmin ostaa vanhankin asunnon. Näin ollen myyjä voi itsekin kuntotarkastuksen teetettyään olla siinä uskossa, että asunto on ”virheetön”, minkä perusteella siitä voi pyytää täyttä markkinahintaa. Kun myyjä on kuntotarkastuksen tilaaja, ei ostaja näe kuntotarkastusta ennen kuin myyjä sen hänelle esittää. Usein kuntotarkastus tehdään jo ennen kuin asunto laitetaan myyntiin. Näin ollen voi käydä niin, että vilpillinen myyjä ei koskaan saata ostajan tietoon myyjän kannalta ikävää kuntotarkastusraporttia. Vain, jos kuntotarkastuksessa ei löydetä, tai ei etsitä, asunnon virheellisyyksiä, esitetään myyjän kannalta hyvä kuntotarkastusraportti ostajalle.

Ostajan teettämä kuntotarkastus

Ostaja voi omalla kustannuksellaa, tai yhdessä myyjän kanssa jaetuilla kustannuksilla, teettää kuntotarkastuksen asunnossa, jonka hän haluaisi ostaa. Ostaja voi tehdä myyjälle ns. kuntotarkastusehtoisen ostotarjouksen. Se tarkoittaa suunnilleen sitä, että ostaja sitoutuu ostamaan asunnon tietyllä hinnalla, jos kuntotarkastuksessa ei ilmene virheitä asunnossa. Ostajan ja myyjän yhdessä teettämä kuntotarkastus on parempi vaihtoehto sille, että myyjä teettää kuntotarkastuksen itsenäisesti ostajan tietämättä.

Kuntotarkastuksen ongelma

Monesti kuntotarkastuksestakin halutaan päästä halvalla. Silloin kuntotarkastuksesta tulee pintapuolinen ja asuntoa arvioidaan silmämääräisesti rakenteita avaamatta. Kuitenkin salaiset virheet, joista suurimmat riidat syntyvät, ovat  rakenteissa, joita ei silmämääräisesti voi havaita. Jos virhe näkyisi silmämääräisesti, sitä on vaikea salaiseksi virheeksi edes luokitella. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että pintapuolinen sokkelin potkiskelu ei oikeasti paljasta asunnon piileviä virheitä. Huonosti tehty kuntotarkastus ei siten palvele sen enempää myyjää kuin ostajaakaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.