Asuntokaupan purku kosteusvaurion vuoksi onnistuu silloin, kun virheestä ei tiedetty ja virheen korjauskustannukset ovat merkittävät.

Asuntokaupan purku kosteusvaurion vuoksi

Asuntokaupan purku kosteusvaurion vuoksi on asuntoriitojen kestoaihe. Ostajan kannalta tilanne muodostuu kohtuuttomaksi, jos asunto on läpeensä märkä. Korjauskustannukset laajoissa kosteusvauroissa ovat verraten korkeat ja remontti on aikaa vievää. Korjauskustannusten lisäksi olennaista haittaa aiheuttaa tilapäinen asuminen muualla, jos remontti on niin iso ettei asuntoa voida remontin aikana käyttää. Kosteusvauriot ovat yleensä syvällä rakenteissa, jolloin vaurioituneeseen rakenteeseen käsiksi pääseminen edellyttää joskus terveiden rakenteiden purkamista ja uudelleen rakentamista.

Myyjän puolelta ei monesti heru ymmärrystä ostajan vaatimukselle kaupan purusta, koska myyjän käsityksen mukaan hinnanalennus on riittävä korvaus. Lisäksi myyjä näkee asian siten, että remontin jälkeen asunto on paremmassa kunnossa kuin mitä se myytäessä oli, jolloin myyjä ei haluaisi maksaa edes korjauskustannuksia kokonaan.

Miten asia ratkeaa?

Kosteusvaurioituneen asunnon ostajan, sekä kaupan purkuvaatimuksen vastaanottavan myyjän on hyvä ottaa yhteyttä lakimieheen. Tilanteet ovat erilaisia ja jokainen tilanne vaatii oman tarkastelun. Merkittävää on se, mitä on sovittu ennen kaupan tekoa ja missä kunnossa asunto on ostajalle myyty. Toinen merkittävä seikka on se, onko asunnosta maksettu täysi hinta vai sitä alempi hinta. Kolmanneksi selvitettävää on siinä, mitä myyjä on tiennyt asunnon kunnosta ja mitä ostajalle on kerrottu. Neljänneksi katsotaan sitä, mikä onko kaupan purku oikea seuraamus virheestä. Viidenneksi selvitetään käyttöiän pidennystä ja tasonparannusta koskevat asiat. Neuvottelujen jälkeen pyritään sovintoratkaisuun. Ellei siihen päästä, on asia saatettava käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.