Asuntokaupan riita-asian käsittely etenee ensin myyjän ja ostajan välisenä neuvotteluna. Jos tulosta ei tule, asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa riita-asiana.

Asuntokaupan riita-asian käsittely

Miten asuntokaupan riita etenee?

1. Reklamaatio ja vaatimukset

Kun ostaja havaitsee virheen, hän reklamoi siitä myyjää ja esittää virheeseen perustuvat vaatimukset. Ostaja voi esimerkiksi ilmoittaa, että asunnosta on löytynyt kosteusvaurio kylpyhuoneesta ja että ostaja vaatii sen perusteella hinnanalennusta. Reklamaatio ja vaatimukset on esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu tai olisi pitänyt havaita. Reklamaatioaika alkaa kulua siitä, kun ostajalle on selvinnyt virheen merkitys.

2. Myyjän vastaus ostajalle

Myyjä joko myöntää virheen oikeaksi tai kiistää ostajan perusteet. Tässä otetaan siis kantaa siihen, onko virhe olemassa ja jos on, onko se myyjän vastuulle kuuluva virhe. Tämän jälkeen, jos osapuolet ovat samaa mieltä perusteesta, ryhdytään neuvottelemaan korvauksen määrästä. Paljonko ostaja vaatii hinnanalennusta ja paljonko myyjän mielestä oikea hinnanalennus olisi.

Hinnanalennus on virhettä vastaava kohtuullinen korvaus, jolle ei ole yksiselitteistä ohjeistettua määrää. Useasti kuitenkin hinnanalennuksen määrä perustuu niihin korjauskustannuksiin, joilla virhe poistetaan ja asunto saatetaan kuntoon.

Jos virheen korjaaminen johtaa siihen, että asunnosta tulee parempi, kuin mistä kauppaa tehtäessä on sovittu, ei myyjän tarvitse maksaa korjauskustannuksia kokonaan. Silloin korjauskustannusten määrästä tehdään ostajan hyväksi koituvaa tasonparannusta ja käyttöiän pidennystä koskevat vähennykset.

3. Sovintosopimus tai kanne käräjäoikeuteen

Jos osapuolet pääsevät kompromissiin virheen korvaamisesta, siitä laaditaan sovintosopimus. Ellei neuvottelut johda tuloksiin, on ostajalla mahdollisuus nostaa kanne käräjäoikeudessa ja vaatia siellä hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkua.

Nopeaa apua lakiasioihin.