Asuntokaupan riitatilanteet aiheutuvat tyypillisimmin joko salaisista virheistä tai siitä, ettei asunto vastaa ostajan mielestä sitä, mitä on sovittu tai oletettu.

Asuntokaupan riitatilanteet

Myyjän tiedoksiantovelvollisuus vs. ostajan selonottovelvollisuus

Asuntokaupassa myyjällä on tiedonantovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjän pitää antaa ostajalle tarpeelliset ja totuudenmukaiset tiedot asunnosta ja asunnon kunnosta. Toisaalta ostajalla itsellään on selonottovelvollisuus. Ostajan oletetaan tutustuvan kaupan kohteeseen huolellisesti ja arvioivan myös itse asuntoa ja asunnon kuntoa siinä määrin, kuin siitä voi saada selvää. Joskus asuntokaupat riitautuvat ja ongelma muodostuu siihen, että myyjän mielestä ostajan kokema ikävä yllätys kuului ostajan selonottovelvollisuuden piiriin ja ostajan mielestä se kuului myyjän tiedoksiantovelvollisuuden piiriin. Näiltä riidoilta vältytään, kun asuntoon oikeasti perehdytään ja myyjä pitää huolen siitä, että ostajalle annetaan kaikki tarpeelliset tiedot ja annetut tiedot kirjataan kauppakirjaan.

Piilevä virhe

Asunto voidaan myydä vilpittömästi hyväkuntoisena, vaikka asunnossa olisi myyntihetkellä ison remontin tarve. Salaisesta virheestä on kysymys silloin, kun asuntoa rasittaa merkittävä virhe, josta myyjä eikä ostaja olleet tietoisia. Piilevät virheet aiheuttavat usein riitaisuuksia, koska niiden taloudellinen merkitys on suuri.

Esteettiset ja muut subjektiivisesti koettavat virheet

Hankalia asuntokauppaan liittyviä ”virheitä” ovat sellaiset subjektiivisesti koettavat asiat kuten hajut, äänet, hyönteiset, naapurit, maisemat ja muut vastaavat seikat. Esimerkiksi asunnossa voi ajoittain esiintyä hajua, joka ei ole terveydelle vaarallista, mutta joka ostajaa häiritsee. Ostaja haluaa purkaa kaupan, koska ei voi asunnossa asua, mutta myyjän mielestä haju voi olla normaalia elämää, eikä se ole virhe ensinkään.

Nopeaa apua lakiasioihin.