Mikä on asuntokaupan rs-järjestelmä? Käytännössä rs-järjestelmä varmistaa sen, että ennalta myyty kohde rakennetaan suunnitelmien mukaan.

Asuntokaupan rs-järjestelmä

Uusia asuntoja myydään joko valmiina tai jo rakentamisvaiheessa. Asuntokauppalain niin sanottu RS-järjestelmä on kehitetty turvaksi niille, jotka tekevät sitovan kaupan asunnosta jo rakentamisvaiheessa. RS-järjestelmän sanotaan olevan pankkien kehittämä mekanismi asuntorakentamiseen.

Asuntokauppalain toisessa luvussa on ns. RS-säännöstö, jonka noudattaminen on rakentajalle pakollista silloin, kun asunto-osaketta aletaan tarjota ostettavaksi jo rakennusvaiheessa. ”Rakennusvaiheessa” myyminen tarkoittaa aikaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kaikki yhtiölle tulevat rakennukset käyttöönotettaviksi.

Vakuudet ostajan turvana

Rakentajan eli perustajaosakkaan, grynderin, on asetettava vakuuksia pitkin rakennushanketta. Ensimmäiseksi asetetaan rakentamisvaiheen vakuus. Vakuus voidaan vapauttaa rakennusten valmistumisen jälkeen, mutta vakuus ei vapaudu automaattisesti, vaan rakentaja saa vakuudet vapaaksi vain perustetun yhtiön hallituksen ja osakkeiden ostajien suostumuksilla. Ostajat voivat kieltäytyä vapauttamasta vakuuksia, jos kohteessa on rakennusvirheitä. Rakennusajan jälkeen pitää olla vielä voimassa rakennusajan jälkeinen vakuus, jolla varmistetaan vuositarkastuksessa todettujen virheiden korjaaminen. Tämän jälkeenkin rakennuttajan pitää asettaa vielä ns. pitkän ajan vakuus, joka voi olla myös vakuutusyhtiöltä haettava vakuutus, jolla suojataan sitä, että rakennuttaja poistuisi markkinoilta esim. konkurssin kautta ennen takuuajan umpeutumista.

RS-järjestelmä ei poista riitoja

Vaikka vakuudet takaavat sen, että rakentaja saa työnsä valmiiksi sekä sen, ettei rakentaja häviä markkinoilta heti kohteen valmistumisen jälkeen, jää silti riitaisuuksille tilaa. Vakuudet eivät tarkoita sitä, että rakentaja automaattisesti korjaisi kaikki asukkaiden vaatimat kohdat. Rakentaja voi olla sitä mieltä, että virhettä ei ole eikä korjauksille tarvetta samalla kun osakkaat ovat sitä mieltä, että korjauksia pitäisi suorittaa. Vakuudet eivät siten ole tietenkään osakkaiden vapaasti käytettävissä.

Nopeaa apua lakiasioihin.