Asuntokaupan sopimussakko sovitaan vakiokorvauksen muodossa. Vakiokorvaus maksetaan silloin, jos kaupasta vetäydytään ilman hyväksyttävää syytä.

Asuntokaupan sopimussakko

Sopimussakko on yleisesti sopimuksissa käytetty mekanismi. Sopimussakko on ennalta määrätyn suuruinen korvaus, jonka sopimusta rikkova osapuoli sitoutuu maksamaan. Sopimussakkoa käytetään yleisimmin vahingonkorvauksen vaihtoehtona sen takia, että sopimussakkon laukeaminen ja määrä on helpompi selvittää kuin oikeus vahingonkorvaukseen. Asuntokaupoissa sopimussakon tilalla tai sopimussakon muotona on käsirahan menetys taikka vakiokorvaus.

Käsiraha on ostotarjouksen tekijän maksama rahamäärä myyjälle tai välittäjälle tarjouksen vakuudeksi. Jos myyjä hyväksyy tarjouksen, maksettu käsiraha tulee osaksi kauppahintaa. Jos myyjä hylkää tarjouksen, pitää käsiraha palauttaa ostajalle. Kun ostotarjous ja jätetty sekä hyväksytty, muuttuu käsirahan luonne. Nimittäin jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha. Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on myyjän kanssa tai myyjän lukuun sovittu käsirahan vastaanottamisen yhteydessä, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä sovittua käsirahaa vastaava määrä.

Käsirahan sijasta voidaan asuntokaupoissa käyttää vakiokorvausehtoa. Vakiokorvauksesta pitää sopia, jotta siihen voi vedota. Vakiintuneesti nämä ehdot lukevat välittäjien sopimusehdoissa. Vakiokorvaus tarkoittaa sitä, että ostaja on tehnyt ostotarjouksen asunnosta ja ostotarjouksensa vakuudeksi sitoutunut ennalta määrätyn korvauksen, vakiokorvauksen, suorittamiseen sen varalta, että hän vetäytyy kaupasta. Vakiokorvaus toimii molempiin suuntiin, kuten käsirahakin. Jos ostaja vetäytyy ilman hyväksyttävää syytä jo sovitusta kaupasta, hän on velvollinen maksamaan vakiokorvauksen myyjälle. Samoin jos myyjä vetäytyy jo sovitusta kaupasta, hän on velvollinen maksamaan vakiokorvauksen ostajalle. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 4 % sovitusta kauppahinnasta. Jos myyjä on yksityishenkilö ja tarjouksen tekijä on kuluttaja, he voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, että kaupasta vetäytyvän on korvattava vastapuolelleen tälle aiheutunut todellinen vahinko.

Nopeaa apua lakiasioihin.