Asuntokaupan sovittelu on käytännössä virheen huomioimista kauppahinnassa jälkikäteen. Käsirahaa, vakiokorvausta ja vahingonkorvausta voidaan myös sovitella.

Asuntokaupan sovittelu

Asuntokauppaa joudutaan tietyllä tapaa sovittelemaan aina sen jälkeen, kun asunnon ostaja havaitsee asunnossa virheen, jota siinä ei pitänyt olla. Virheen jälkeiset vaatimukset esim. hinnanalennuksesta johtavat aina siihen, että asuntokauppaa lähdetään jälkikäteen sovittelemaan uudestaan niihin olosuhteisiin, joiden vallitessa asuntokauppa on tehty. Hinnanalennuksen määrittelemisessä on kyse juuri siitä, minkä hinnan ostaja olisi maksanut, jos olisi tiennyt asunnon virheestä. Kaupan purusta neuvoteltaessa kyse on siitä, ettei ostajalta voida kohtuudella edellyttää sopimuksessa pysymistä, kun asunto on niin olennaisesti ollut huonompi kuin mitä ostaja on ajatellut tai mitä on sovittu.

Käsirahan tai vakiokorvauksen sovittelu

Jos asuntokaupassa käytetään käsirahaa tai vakiokorvausehtoa, niitä voidaan myös sovitella. Sovittelu tulee kyseeseen silloin, kun ostaja menettäisi käsirahan, myyjä joutuisi korvaamaan ostajalle käsirahan määrän tai jomman kumman maksettavaksi tulisi vakiokorvaus. Ensinnäkin sekä käsirahan menettämisen että vakiokorvauksen yläraja on asuntokauppalaissa asetettu neljään (4) prosenttiin kauppahinnasta. Käsirahan tai vakiokorvauksen rahamäärää voidaan yksittäistapauksessa sovitella, jos se muuten olisi kohtuuton. Sovittelussa otetaan huomioon kaupan syntymättä jäämisen syyt, vastapuolelle aiheutunut vahinko tai muut seikat.

Vahingonkorvauksen sovittelu

Sopimusrikkomuksen perusteella suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon sopimusrikkomuksen syy, vastapuolen mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, sopijapuolten varallisuusolot, asunnon kauppahinta, vahingon aiheuttaneen osapuolen mahdollisuudet ennakoida ja ehkäistä vahingon syntyminen sekä muut seikat.

Vahingonkorvausta, joka ostajan on suoritettava myyjälle uuden asunnon kaupassa maksuviivästyksen perusteella nojalla, voidaan myöskin sovitella. Sovittelu tulee kyseeseen erityisesti, jos maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen johtuu maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.