Asuntokaupan suullinen sopimus ei ole pätevä. Asunto-osakkeen omistus on kirjattava oikeus osakeluetteloon. Jotta kirjaaminen onnistuu, tarvitaan kirjallinen saantokirja.

Asuntokaupan suullinen sopimus

Asuntokauppalaissa ei mainita erityisenä vaatimuksena sitä, että asunnon kauppakirja olisi tehtävä kirjallisesti. Joka tapauksessa sekin on asuntokauppalaista luettavissa. Lisäksi asuntokaupan tekeminen ilman kirjallista kauppasopimusta on käytännössä mahdotonta. Lisäksi ostajan ja myyjän oikeusturvan kannalta on ehdottoman tärkeää, että jokainen asuntokaupan ehto kirjataan kauppakirjaan eikä suullisia ehtoja ole.

Uuden asunnon kauppa rakentamisvaiheessa

Asuntokauppalain mukaan ”Kun perustajaosakas myy asunto-osakkeen rakentamisvaiheen aikana, kauppasopimuksesta on käytävä ilmi ainakin:

1) kaupan kohde;

2) myyjä ja ostaja;

3) kauppahinta ja velaton hinta, jos se poikkeaa kauppahinnasta, 12 §:ssä tarkoitetun kauppahintojen maksutilin tunnistetiedot sekä kauppahinnan maksuaikataulu ja muut maksuehdot;

4) asuinhuoneiston valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta tai arvio niistä;

5) ostajan oikeus saada tietoja turva-asiakirjoista sekä tieto turva-asiakirjojen säilyttäjästä ja säilytyspaikan osoitteesta;

6) yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi otettujen vakuuksien lajit ja määrät;

7) ajankohta, jolloin vakuus 18 a tai 18 b §:n mukaisesti vapautuu ilman ostajan suostumusta, ja miten ostajan tulee toimia halutessaan estää vakuuden vapautumisen;

8) ostajien oikeus valita tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa;

9) myyjän velvollisuus järjestää vuositarkastus sekä selvitys virheestä ilmoittamista koskevista 4 luvun 18 ja 19 §:n säännöksistä.”

Käytetyn asunnon kauppa

Kaikki asuntokaupat on tehtävä kirjallisesti ja niissä on käsiteltävä kaikki keskeiset asiat. Asunnon kauppakirjan tekee yleensä välittäjä. Jos kaupassa ei ole mukana välittäjää, voi kauppakirjan laatimista pyytää esim. lakimieheltä tai ladata kauppakirjan Laki24 -verkkokaupasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.