Asuntokaupan teko menee yleensä välittäjän vetämänä. Jos asuntokaupassa ei ole mukana välittäjää, saa tästä artikkelista rungon, johon asuntokaupan perustaa.

Asuntokaupan teko

Myynti-ilmoituksen laatiminen

Myynti-ilmoituksessa on mainittava kaikkia olennainen tieto asunnosta. Myynti-ilmoitus on jo sellainen myyntiasiakirja, jolla on lain tasoista merkitystä. Myynti-ilmoituksesta lähtien asunnon tiedot pitää ilmoittaa oikein. Myynti-ilmoituksen laatimisessakin pitää siis olla jo tarkkana.

Asunnon esittely ostajaehdokkaalle

Asunnon ostajalle pitää varata mahdollisuus tutustua asuntoon. Asuntoon tutustumisen lisäksi ostajalle pitää antaa tiedot kohteesta laajemminkin eli esim. perehdyttää ostajaa myös taloyhtiön tilanteeseen.

Ostotarjouksen tekeminen

Kun asuntoa on esitelty mahdollisille ostajille, siitä joku tai jotkut ostajat tekevät ostotarjouksen. Ostotarjoukset tehdään kirjallisena ja toimitetaan välittäjälle tai jos välittäjää ei ole, suoraan myyjälle. Ostotarjoukset voivat olla, ja usein ovat, alle pyyntihinnan ja tarjouksissa on aikaraja, mihin saakka tarjous on voimassa. Tarjous voidaan tehdä myös ehdollisena. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lopullinen kauppa edellyttää ostajan puolelta vielä sitä, että ostaja saa rahoituksen järjestettyä.

Tarjouksen hyväksyminen

Myyjä voi hylätä tehdyn ostotarjouksen, hyväksyä tarjouksen tai tehdä ostajalle vastatarjouksen. Vastatarjous tehdään esimerkiksi siinä tilanteessa, missä ostaja on tarjonnut alle pyyntihinnan ja myyjä on valmis neuvottelemaan hinnasta, mutta ei kuitenkaan niin paljon, kuin ostaja olisi halunnut.

Kauppasopimuksen allekirjoittaminen

Kun tarjous on tehty ja hyväksytty, mahdollisesti käsiraha maksettu, siirrytään varsinaiseen kaupanteko tilaisuuteen. Kauppa tapahtuu siten, että osapuolet allekirjoittavat etukäteen laaditun kauppakirjan, kenties maksavat kauppahinnan ja myyjä luovuttaa kaikki tarpeelliset asiakirjat kuten osakekirjat ostajalle.

Hallinnan luovutus

Asunnon hallinta luovutetaan ostajalle sen mukaan kuin kauppakirjassa on sovittu. Hallinnan luovutus tarkoittaa avainten luovutusta ja sitä, että myyjä vie omat tavaransa kaikki asunnosta pois.

Nopeaa apua lakiasioihin.