Minkälaiset on asuntokaupan yleiset ehdot? Asunnon kaupassa ei ole olemassa yleisiä ehtoja, joita aina sovellettaisiin. Rakennusurakan yleiset ehdot on YSE -sopimuksissa.

Asuntokaupan yleiset ehdot

Asuntokaupan yleisiä ehtoja ei varsinaisesti ole. Useilla aloilla, niin myös rakentamisessa, käytetään yleisiä ehtoja. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat käytössä silloin, kun puhutaan rakennusurakasta. Välittäjillä on omat välitystoimeksiantoa koskevat vakioehtonsa, kun puhutaan asunnon välittämisestä.  Asunnon myynti on kuitenkin usein yksityishenkilöiden välinen oikeustoimi, johon ei ole olemassa yleisiä ehtoja eli niin sanottuja vakioehtoja.

Asuntokaupan reunaehdot on asuntokauppalaissa

Asuntokauppalaki on asunnon kauppaa säätelevä keskeisin laki. Asuntokauppalaissa on säännökset muun muassa siitä, millä perusteella asunnossa on virhe, miten virheestä ilmoitetaan ja mitä virheestä seuraa.

Nopeaa apua lakiasioihin.