Asuntokauppa useita tarjouksia. Jos asunnosta saadaan monta tarjousta, voi myyjä vapaasti päättää sen, minkä niistä hyväksyy vai hyväksyykö mitään.

Asuntokauppa useita tarjouksia

Myyjän ei ole pakko myydä asuntoa, vaikka saisi siitä ns. täyden hinnan tarjouksen, missä ostaja olisi valmis maksamaan asunnosta sen pyyntihinnan verran. Myyjä saa ensinnäkin valita ostajan ja vaikuttaa lisäksi kaupan muihin ehtoihin ennen kuin kaupasta tulee sitova. Myyjä voi siis odottaa ensimmäisen tarjouksen saatuaan, ilmaantuuko muita tarjoajia.

Jos asunnolla on paljon kysyntää ja myyjä saa useamman tarjouksen, voi myyjä sen jälkeen ryhtyä halutessaan kierrättämään halukkaita ostajia ns. toisella kierroksella. Tällöin kysytään sitä, paljonko ostajat lopulta ovat halukkaita asunnosta maksamaan. Tämä on myyjän oikeus ja mahdollisuus, mutta se ei välttämättä miellytä ostajia.

Toisaalta myyjä voi lähteä myymään asuntoaan siten, että varsinaista pyyntihintaa ei määritellä lainkaan. Silloin asunnon hinnan annetaan määräytyä niin sanotulla tarjouskaupalla. Tarjouskaupassa asunnolle määritellään lähtöhinta, josta halukkaat ostajat saavat tehdä tarjouksia ylöspäin. Tarjouskaupasta on olemassa monenlaisia variaatioita, mutta periaate mukailee huutokauppaa, jossa useat ostajat kilpailevat keskenään samasta kohteesta nostamalla hintaa toisen tarjouksen yli. Tarjouskaupassa ostajilla voi olla mahdollisuus seurata ja nähdä toiset tarjoukset ainakin niiden hinnana osalta. Hinnan muodostuminen on siten, ainakin periaatteessa, avoimempaa kuin perinteisessä myynnissä.

Jos myyjä on hyväksynyt jonkun tekemän ostotarjouksen ja sen jälkeen saa uuden tarjouksen, ei myyjä voi enää vetäytyä ensimmäisestä tarjouksesta ilman seuraamuksia. Silloin myyjä menettää käsirahaa vastaavan määrän tai vakiokorvauksen verran (4 % kauppahinnasta yleensä) tarjouksen tekijälle, jonka tarjouksen myyjä on hyväksynyt mutta peruu kaupan.

Nopeaa apua lakiasioihin.