Asuntokauppalain soveltaminen

Asuntokauppalain soveltaminen toteutuu valmiiden asunto-osakkeiden kaupan lisäksi myös vielä rakentamisvaiheessa olevien asuntojen kauppoihin.

Asuntokauppalain soveltaminen määritellään asuntokauppalain 1 §:ssä seuraavasti:

”Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita edellä tarkoitettujen asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita.

Tämä laki ei koske:

1) sellaisen osuuskunnan osuuden luovuttamista, jonka jäsenyys antaa ainoastaan oikeuden tehdä osuuskunnan kanssa huoneenvuokrasopimus;

2) aikaosuusasunnon kauppaa;

3) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitetun asumisoikeuden luovuttamista.

Mitä tässä laissa säädetään kaupasta, koskee soveltuvin osin myös vaihtoa.”

Vaikka lain soveltamisalueelta on jätetty pois aikaosuusasunnot ja asumisoikeusasunnot, niin osaomistusasunnot kuitenkin kuuluvat asuntokauppalain soveltamisalan piiriin.

Usein asuntoja myydään jo ennakkomyyntinä. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajalle tarjotaan asuntoa jo ennen kuin se on valmis. Asuntokauppalakia aletaan soveltamaan sillä hetkellä, kun rakenteilla olevaa asuntoa ryhdytään tarjoamaan kuluttajalle sellaisin ehdoin, ettei tämä voi ilman seuraamuksia vetäytyä kaupasta tai jos kuluttaja saakin vetäytyä kaupasta, on hänen kuitenkin yhteisöosuuden varaamiseksi maksettava rahamäärä, joka ylittää neljä prosenttia varauksen yhteydessä sovitusta kauppahinnasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.