Avioehdon kohtuullistaminen on yksi mahdollisuus avioehtosopimuksen osituksen sovittelussa. Niin sopimusta kuin sopimusehtojakin on aina mahdollista kohtuullistaa — ja avioehto on yhtälailla sopimus. Sopimus on pääsääntöisesti sitova eikä huono sopimus välttämättä ole kohtuuton. Mutta, mikäli jonkun sopimusehdon todetaan olevan kohtuuton on sitä mahdollista sovitella.

Yleisesti ottaen, avioehto osituksen sovittelu on mahdollista, jos ositus toteutetaan ilman sovittelua ja se johtaa toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen tai toinen puoliso saisi sopimuksesta perusteetonta taloudellista etua. Ositus tehdään pääsääntöisesti puolisoiden välillä avioliiton päätyttyä eroon tai puolison kuolemaan.

Avioehtosopimuksen sovittelu ja sen edellytykset

Avioehtosopimus tehdään molempia osapuolia sitovaksi. Avioehtosopimusta voidaan aina poikkeuksellisesti sovitella osituksen sovittelussa. Osituksen sovittelun edellytys on, että osituksen toteuttaminen suoraan vallitsevien sääntöjen mukaan johtaisi toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Mikäli molemmat osapuolet haluavat sopia osituksesta tai avioehdon noudattamisesta muuten kuin niiden tarkoituksen mukaisesti, ei siihen tietenkään estettä ole. Sopimusvapauden puitteissa voimassaolevakin avioehtosopimus voidaan toteuttaa vain osittain tai unohtaa kokonaan. Yleensä sovittelua ja kohtuullistamista vaatii kuitenkin vain toinen osapuoli, koska kohtuuttomuus ei luonteensa vuoksi voi kohdata molempia osapuolia samanaikaisesti.

Sovittelu siis tapahtuu avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa. Teknisesti avioehdon kohtuullistaminen tehdään siten, että avioehtosopimuksessa avio-oikeudesta vapaaksi määrätty omaisuus tulee osaksi tai kokonaan avio-oikeuden alaiseksi omaisuudeksi.

Sovittelun edellytyksenä on, että ositus johtaisi ilman sovittelua kohtuuttomaan lopputulokseen tai toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Sovittelun edellytyksiä harkittaessa huomioon otetaan mm.:

  • avioliiton kestoaika
  • puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja/tai säilyttämiseksi sekä
  • muut vastaavat puolisoiden yhteistä taloutta koskevat seikat.

Avioehdon kohtuullistaminen

Avioehtosopimuksen kohtuullistamisen kynnys on verraten korkealla. Avioehtosopimus on aina kahden sopijapuolen yhteinen sopimus, josta molemmat ovat tietoisia koko sen voimassaolon ajan.

Tämä lähtökohta huomioiden kohtuuttomuuden syntyminen edellyttää poikkeuksellisia olosuhteita. Vaikka toinen puolisoista kartuttaisi pitkäänkin omaisuutta toisen puolison hyväksi, hän tekee sen tietoisena avioehtosopimuksen olemassaolosta.

 

 

Lue lisää avioehtosopimuksesta ja osituksesta! Nyt voit myös kätevästi laatia itse avioehtosopimuksen. Laki24.fi antaa sinulle valmiin pdf-pohjan. Lataa avioehtosopimus.pdf ja tutustu!

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.