Avioehtosopimus voidaan tehdä avioliiton aikana milloin tahansa. Avioehtosopimus tehdään silloin samoja muotovaatimuksia noudattaen kuin se tehtäisiin ennen avioliittoa. Avioehtosopimus on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraattiin). Maistraatti on nimetty uudestaan Digi- ja väestötietovirastoksi, mutta asiointi uudistetussa virastossa jatkuu entiseen tapaansa. DVV aloitti toimintansa 1.1.2020 sen jälkeen kun, Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät.

Avioehtosopimus ennen avioliittoa tai sen aikana

Avioehtosopimus tehdään usein ennen avioliittoa. Avioehtosopimus on luonteeltaan sellainen asiakirja, joka on syytä tehdä ennen avioliiton solmimista. Avioliiton oikeusvaikutukset, mukaan lukien avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen, alkavat vihkimisestä. Sen jälkeen avioliittoa ei voi enää purkaa ilman, että toisella puolisolla on avio-oikeus toisensa omaisuuteen, ellei avioehtosopimusta ole rekisteröity.

Avioehtosopimus vaatii molempien puolisoiden hyväksymisen, jolloin se on yhteinen sopimus, ei yksipuolinen oikeustoimi. Avioehtosopimusta haluavan puolison on mahdotonta saada avio-oikeuden kokonaan poissulkevaa ehtoa varmistettua enää avioliiton aikana, ellei toinenkin puoliso ole siihen halukas.

Joka tapauksessa avioehtosopimus voidaan tehdä milloin tahansa avioliiton aikana, jos molemmat aviopuolisoista ovat halukkaita sen tekemään.

Avioehtosopimuksen oikeusvaikutukset

Sopimuksella ei ole kuitenkaan suoria oikeusvaikutuksia itse avioliiton aikana, vaan sen vaikutukset konkretisoituvat vasta avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen toimitettavassa omaisuuden osituksessa.

Ilman avioehtosopimusta puolisoiden omaisuus jaettaisiin osituksessa tasan puolittamisperiaatteen mukaisesti. Avioehtosopimus voi muuttaa tätä asetelmaa.

Erilaiset avioehtosopimussisällöt

Avioehtosopimuksessa voidaan sulkea joko molempien puolisoiden tai vain toisen puolison avio-oikeus pois joko kokonaan tai vain osittain. Avioehtosopimus voidaan myös tehdä vain avioeron varalta taikka sekä kuoleman että avioeron varalta. Avioehtosopimus on mahdollista tehdä myös yksipuolisesti koskemaan vain toista puolisoista ja avioehtosopimus voidaan peruuttaa uudella sopimuksella.

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.