Avioehtoasioiden rekisteri on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä rekisteri (ent. maistraatti), johon talletetaan avioehtosopimusta koskevat tiedot. Rekisterillä on julkinen luotettavuus. Avioehdon rekisteröinti tapahtuu siis DVV:n välityksellä.

Avioehtoasioiden rekisteri

Rekisterimerkinnät ja tallennukset avioehtoasioiden rekisteriin tekee DVV, ei avioehtosopimuksen laatijat itse. Selvennyksenä vielä, että Digi- ja väestötietovirastossa ei laadita avioehtoa, vaan virastossa ainoastaan rekisteröidään valmis avioehto. DVV tallentaa tietoja avioehtoasioiden rekisteriin hakemuksesta.

Avioehdon rekisteröinti

Avioehtosopimusta rekisteröitäessä avioehtoasioiden rekisteriin on merkittävä:

  • puolisoiden yksilöintitiedot eli nimet ja henkilötunnukset sekä kotikunnat.
  • avioliiton solmimispäivä
  • avioehtosopimus itsessään ja sen päiväys
  • avioehtosopimuksen rekisteröintihakemuksen vastaanottamispäivä
  • rekisteröinnin suorittavan viraston nimi
  • avioehtosopimuksen rekisteröintipäivä ja
  • asian tunnistetiedot.

Avioehtosopimus tulee voimaan vasta, kun se toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi. Näin ollen pelkästään avioehtosopimuksen laatiminen puolisoiden välillä ei vielä tee avioehtosopimuksesta pätevää. Se vaatii rekisteröinnin. Jokainen virasto on toimivaltainen ottamaan ilmoituksen vastaan.

Avioehto on mahdollista toimittaa rekisteröitäväksi jo ennen vihkimistä. Huomattavaa on, ettei avioehtoa voida rekisteröidä enää sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Rekisteriin talletettavat tiedot ja esteellisyys

Muotovaatimuksiltaan avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti, se on päivättävä ja allekirjoitettava. Näiden muotovaatimusten lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava allekirjoitukset oikeaksi. Avioehtosopimuksen todistaja on esteellinen, mikäli:

  • todistaja on asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa
  • todistajalla on asianosaiseen vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde;
  • todistaja ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä todistamisen merkitystä

Avioliiton purkautuminen

Avioliiton päättyessä eroon, rekisteriin merkitään tiedot avioliiton purkautumispäivästä ja purkautumisen perusteesta sekä puolison nimen muutoksesta. Itse avioehdon sisältöä koskevia tietoja ei kuitenkaan talleteta.

Lue lisää avioehtosopimuksen laatimisesta ja avio-oikeuden rajoittamisesta.

(Lähde §: avioliittolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.