Avioeroa on mahdollista hakea yksin tai yhdessä jättämällä avioerohakemus. Tämä asia mietityttää usein avioeroa hakevaa. Kummatkin tavat ovat mahdollisia, koska molemmat puolisot ovat oikeutettuja hakemuksen tekemiseen.

Aviopuolisoiden oikeus avioeroon ja avioeron hakeminen

Aviopuolisoilla on ehdoton oikeus avioeroon. Avioeropäätöstä ei tarvitse perustella. Avioeroa on haettava jommankumman puolison kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudelta. Koska molemmat puolisot ovat oikeutettuja hakemuksen tekemiseen joko yksin tai yhdessä, voi periaatteessa toinen puolisoista tehdä avioerohakemuksen toiselta puolisolta salassa.

Kukaan ei kuitenkaan voi tulla tuomituksi avioeroon yhtäkkiä asiasta mitään tietämättömänä. Tämä varmistetaan sillä, että hakemuksen tuomioistuin varaa toiselle puolisolle tilaisuus tulla kuulluksi. Tämä toisen puolison tilaisuus tulla kuulluksi ei käytännössä muuta avioeron saamisen mahdollisuuksia millään tavalla. Tuomioistuin ei tutki avioeron syitä harkitessaan avioeropäätöstä, eikä tämän johdosta ole tarpeellista erikseen argumentoida avioeroon johtaneita syitä.

Avioeron saamisen edellytykset

Avioeron saamisen edellytyksenä on ainoastaan avioerohakemuksen tekeminen. Avioero myönnetään kaksivaiheisen prosessin jälkeen. Ensimmäinen vaihe alkaa, kun avioerohakemus tehdään käräjäoikeuteen. Samalla alkaa kuuden kuukauden (6 kk) pituinen harkinta-aika. Toinen vaihe alkaa, kun harkinta-aika on päättynyt. Jos harkinta-aika ei muuttanut mieltä, toimitetaan käräjäoikeuteen toisen vaiheen avioerohakemus. Näiden vaiheiden jälkeen tuomioistuin tuomitsee puolisoiden välille avioeron. Kyseiseen tuomioon ei tarvita toisen puolison suostumusta.

Sillä seikalla, tehdäänkö avioerohakemus alun perin yksin vai yhdessä, ei ole prosessin lopputuloksen kannalta merkitystä. Molemmat tavat johtavat varmuudella avioeroon, jos näin halutaan. Jos avioerohakemus tehdään kuitenkin yksin, varaa tuomioistuin toiselle puolisolle tilaisuuden tulla kuulluksi. Jos taas avioerohakemus tehdään puolisoiden yhteisellä päätöksellä, jää kuuleminen turhaksi eikä sitä näin ollen koeta tarpeelliseksi toimittaa.

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää avioehtosopimuksesta avioeron varalta ja avioerohakemuksesta yleisesti.

 

Tarvittaessa voit myös ostaa esitäytetyn ensimmäisen vaiheen avierohakemuksen Laki24.fi-sivuilta. Dokumentin mukana saat selkeät ohjeet siitä, kuinka asiakirja tulee laatia.

Nopeaa apua lakiasioihin.