Avoimen yhtiön on ilmoitettava kotipaikkansa perusilmoitusta tehdessään. Kotipaikka (kotipaikkana oleva Suomalainen kunta) merkitään yhtiösopimukseen, joka sisältää myös muut yhtiön kannalta olennaisista tiedoista. Kotipaikaksi katsotaan kuitenkin lähtökohtaisesti se kunta, josta sen toimintaa tosiasiallisesti johdetaan. Joissakin tilanteissa todellinen kotipaikka voi siis olla eri kuin kaupparekisteriin merkitty kotipaikka.

Avoimen yhtiön kotipaikka – muutos

Yhtiösopimuksessa oleva kuntatieto, on se kunta, josta toimintaa johdetaan. Kunnan muutos ilmoitetaan siis yhtiösopimuksen muutoksena. Avoimen yhtiön kotipaikka voi muuttua muuttamalla yhtiösopimusta. Vuoden 2016 alusta alkaen yhtiösopimuksen muuttamista koskevaa päätöstä ei ole saanut panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Yhtiösopimuksen muutokset on aikaisemminkin pitänyt ilmoittaa kaupparekisteriin viipymättä. Yhtiömiehillä on velvollisuus pitää yhtiöjärjestys ajan tasalla. Jos rekisteröidyssä yhtiössä on ennen vuotta 2016 päätetty yhtiösopimuksen muuttamisesta, eikä muutosta ilmoiteta rekisteriin ennen vuotta 2021, muutos raukeaa.


Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, kaupparekisterilaki


Suomen Juristit Oy
8.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.