Avoimen yhtiön perustamisilmoitus lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Vuoden 2016 aikana tai sen jälkeen perustettu avoin yhtiö syntyy vain rekisteröimisellä.

Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Ennen vuotta 2016 perustettu rekisteröimätön yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kahden vuoden kuluessa vuoden 2016 alkamisesta tai yhtiö purkautuu. Yhtiö purkautuu myös, jos rekisteröinti evätään edellä mainitun määräajan päättymisen jälkeen.

Perustamisilmoitus – mitä papereita lähetän ja mihin?

PRH:n on toimitettava perustettaessa: yhtiösopimus, perustamisilmoituslomake Y2 ja henkilötietolomake. Yhtiösopimus on yhtiön omistajien sopimus siitä, miten asioita hoidetaan ja mitä periaatteita ja noudatettavia sääntöjä yhtiöllä on. Yhtiösopimuksen sisältöä ja muotomääräyksiä on käsitelty omissa artikkeleissaan. Perustamisilmoituslomakkeeseen Y2 tarvitset mm. tiedot yrityksen nimestä, toisen nimivaihtoedon, kotipaikan, aputoiminimet, julkiset yhteystiedot, tilikauden. Perustamisilmoituksessa myös päätät haluatko ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, vai onko toimintasi ”vähäistä liiketoimintaa”.  Näiden lisäksi ilmoitat yrityksen yhtiömiehet, edustamisoikeutetut, mahdollisen toimitusjohtajan ja prokuristit.


Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
8.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.