Yhtiösopimus, tai pikemminkin sen ehto voi joissain yksittäistapauksissa olla kohtuuton. Yhtiösopimuksen kohtuullistaminen voi tällöin tulla kyseeseen. Kohtuullistaminen tapahtuu kohtuuttomana pidettävää ehtoa muuttamalla tai poistamalla se kokonaan. Yksittäisen sopimusehdon muuttamisessa riittävää on, että ehto muutetaan sellaiseen muotoon, että sitä sellainenaan voidaan perustellusti vaatia ja edellyttää noudatettavan.

Sopimuksen pätemättömyydestä ja kohtuullistamisesta säädetään oikeustoimilaissa. Sopimusehto ei saa olla kohtuuton tai johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei yksittäinen kohtuuton sopimusehto tee koko sopimuksesta pätemätöntä. Kohtuuttomuuden oikeusvaikutuksena lakkaa vain kohtuuttoman ehdon velvoittavuus.

Kohtuullistaminen ja kohtuullisuus on kokonaisharkintaa

Kohtuullisuuden arvioinnissa on tehtävä kokonaisharkintaa. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa otetaan huomioon oikeustoimen koko sisältö sekä osapuolten asema oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet ym.

Yhtiösopimuksen ohtuullistaminen on muihin sopimuslajeihin verrattuna lienee harvemmin käytetty menettely. Yhtiökumppanit laativat sopimuksen samoista lähtökohdista ja heillä on yhteinen päämäärä saada yhtiö tuottamaan taloudellista voittoa. Yhtiösopimusta laadittaessa osapuolille ei yleensä ole myöskään motiiveja salailla tiedossaan olevia seikkoja. Näin ollen sopijapuolet ovat informaation osalta samalla tasolla, mikä aina vähentää kohtuuttomien sopimusehtojen mahdollisuutta.


Lue lisää pätemättömästä yhtiösopimuksesta.

Lähde §: laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista


Suomen Juristit Oy
9.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.