Vuoroasumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi asuu lähes yhtä paljon molempien vanhempien luona, mutta päätöksessä tai sopimuksessa on ilmoitettava lapsen virallinen asuinpaikka. Jos lapsi viettää vähintään 40 % ajasta toisen vanhemman luona lomakaudet ja juhlapyhät mukaan lukien, kysymyksessä on vuoroasuminen, muutoin kysymyksessä on tapaamisoikeus. Vuoroasuminen ei poista velvollisuutta maksaa elatusapua, vaan kumpi tahansa voidaan velvoittaa maksamaan elatusapua. Vuoroasumisessa laskelmissa huomioidaan vanhempien erikseen lapsen elatuksesta johtuvat kulut eli lapsen elatuksen tarve.

Yleensä kulut jaetaan puoliksi molempien vanhempien kesken tai yleiset kulut jaetaan siinä suhteessa, kun vanhemmat niitä tosiasiallisesti maksavat. Erityiset kulut jyvitetään vanhemmille sen mukaan, kumpi maksaa terveydenhoito, harrastuskulut tai varhaiskasvatuksesta aiheutuneet kulut.

Lähde: Elatusapu vuoroasumistilanteessa, Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2023:24

Suomen Juristit Oy
21.5.2024

Nopeaa apua lakiasioihin.