Elatussopimuksen vahvistaminen

Elatussopimuksen vahvistaminen

Elatussopimuksen vahvistaminen tehdään joko kunnan sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona tai  käräjäoikeudessa. Elatussopimuksen vahvistaminen on tärkeää.

Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksesta tulee käydä ilmi lasta ja hänen vanhempiaan koskevat henkilötiedot, elatusavun määrä, mistä ajankohdasta lukien elatusapua on suoritettava, milloin elatusavun suorittaminen päättyy, milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi, sekä kenelle elatusapu on suoritettava. Elatusapua koskevan sopimuksen allekirjoittaa se lapsen vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, sekä alaikäisen lapsen puolesta hänen lähihuoltajansa tai muu edunvalvoja. Jos lapsi on täysivaltainen, on hänen allekirjoitettava sopimus. Elatusavusta tehty sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsen huoltajalla on kotipaikka. Jos sopimus on kohtuullinen ja oikein tehty sekä lapsen edun mukainen, voidaan sopimus vahvistaa.

Elatussopimus voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Lapsen huoltoa, tapaamista ja elatusta käsitellään yleensä yhtenä kokonaisuutena riitautuneessa avioerotilanteessa. Samassa oikeudenkäynnissä, missä käsitellään lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyvät kysymykset, tuomioistuin käsittelee myös elatusapua koskevan kysymykse. Ellei lapsen vanhemmilla ole sopimusta, jota voisi tuomioistuimessa vahvistaa, tuomioistuin määrää tällöin elatusapua suoritettavaksi ottaen huomioon lapsen oikeuden riittävään elatukseen sekä vanhempien elatuskyvyn. Elatusapua koskeva päätös voidaan antaa myös isyyden vahvistamista koskevan asian yhteydessä. Tuomio elatusavun suorittamisesta voidaan panna heti täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, vaikka tuomioon olisikin haettu muutosta. Tuomiostuimen antamaa päätöstä ei tarvitse muualla vahvistaa. Tuomio elatusavun suorittamisesta voidaan panna heti täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, vaikka tuomioon olisikin haettu muutosta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.