Elatussopimuksen vahvistaminen tehdään joko kunnan sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona tai käräjäoikeuden vahvistamana. Elatussopimuksen vahvistaminen on tärkeää, jotta lapsen oikeus ja edut voidaan turvata, sillä lapsella on oikeus elatukseen kummaltakin vanhemmaltaan.

Elatusapusopimuksen laadinta ja vahvistus

Elatusapua koskeva sopimus tulee tehdä kirjallisesti. Elatusavusta tehty sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsen huoltajalla on kotipaikka. Jos sopimus on kohtuullinen ja oikein tehty sekä lapsen edun mukainen, voidaan sopimus vahvistaa.

Elatussopimus voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Lapsen huoltoa, tapaamista ja elatusta käsitellään yleensä yhtenä kokonaisuutena riitautuneessa avioerotilanteessa. Samassa oikeudenkäynnissä, missä käsitellään lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyvät kysymykset, tuomioistuin käsittelee myös elatusapua koskevan kysymyksen. Ellei lapsen vanhemmilla ole sopimusta, jota voisi tuomioistuimessa vahvistaa, tuomioistuin määrää tällöin elatusapua suoritettavaksi ottaen huomioon lapsen oikeuden riittävän elatukseen sekä vanhempien elatuskyvyn. Elatusapua koskeva päätös voidaan antaa myös isyyden vahvistamista koskevan asian yhteydessä.

Tuomio elatusavun suorittamisesta voidaan panna heti täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, vaikka tuomioon olisikin haettu muutosta. Tuomiostuimen antamaa päätöstä ei tarvitse muualla vahvistaa. Tuomio elatusavun suorittamisesta voidaan panna heti täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, vaikka tuomioon olisikin haettu muutosta.


Lähde §: laki lapsen elatuksesta sekä elatustukilaki

Lue lisää elatusapusopimuksen tekemisestä.

Suomen Juristit Oy
16.02.2017
(Päivitetty 27.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.