Elatustuen hakeminen tehdään kansaneläkelaitokselta eli Kelalta. Hakemuksen voi tehdä lapsen huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt itsenäisesti asuva lapsi itse.

Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Tällöin lapsi on esimerkiksi adoptoitu ilman kumppania tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole vahvistettu. Erotilanteessa elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalitoimen vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta. Elatustuki maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.

Elatustuen hakeminen on siis toissijainen elatusapuun nähden ja edellyttää sitä, että elatusavun saamisen mahdollisuus on selvitetty. Elatustuen hakijan on näytettävä, että hän ei joko saa elatusapua ollenkaan tai saa elatusapua elatustuen määrää vähemmän.

Lähde §: Kela

Lue lisää elatustuen takaisinmaksuvelvollisuudesta.

Suomen Juristit Oy
16.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.