Elatusvelvolliseksi kutsutaan sitä vanhempaa, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen suorittamaan elatusapua. Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus on elatusvelvollisella, eli lapsen vanhemmalla, joka ei ole suorittanut hänen maksettavaksi vahvistettuja elatusapueriä.

Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus syntyy sen jälkeen, kun elatusapua maksamaan velvollinen vanhempi laiminlyö elatusavun maksamisen ja sen seurauksena elatukseen oikeutettu hakee Kelalta elatuksen vähimmäismäärää, elatustukea. Takaisinmaksuvelvollisuus kohdistuu siis Kelalle, ei elatusavun saajalle. Elatustuki on yhteiskunnan antama vähimmäissuoja elatusapuun oikeutetulle sitä vastaan, että elatusvelvollinen ei hoida velvollisuuksiaan. Takaisinmaksun perinnän hoitaa siis Kela, ei elatusavun saaja. Takaisinmaksuvelvollisuus ei kohdistu elatusapuun, vaan sen sijasta Kelan toimesta maksettuun elatustukeen. Elatustuen maksamisen jälkeen kansaneläkelaitokselle syntyy siis takautumissaatava.

Kansaneläkelaitos voi periä elatusvelvolliselta kaikki maksamatta olevat elatusapuerät viivästyskorkoineen. Perintää voidaan jatkaa niin kauan kuin takautumissaatavaa on jäljellä. Elatusapua voidaan periä ulosottotoimin, ellei elatusvelvollinen maksa elatusapua vapaaehtoisesti. Mikäli elatusavun maksamatta jättäminen johtuu elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä, takautumissaatava voidaan jättää perimättä, jos elatusvelvollinen tekee tätä koskevan hakemuksen.

Mitä jos elatusvelvollinen ei voi maksaa elatusapuvelkaa?

Mikäli elatusapuvelkaa ei voida maksaa yhdellä kertaa, voi velallinen neuvotella maksusuunnitelmasta Kelan kanssa. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä suoraan Kelan perintäkeskukseen, sillä muuten elatusapuvelka siirtyy suoraan ulosottoon. Jos velallinen ei pysty maksamaan elatusapuvelkaa rahatilanteen johdosta, Kelalta on mahdollista hakea tilapäistä maksuvapautusta Kelasta.

Lähde §: elatustukilaki, Kela

Lue lisää elatustuen hakemisesta.


Suomen Juristit Oy
16.02.2017
(Päivitetty 25.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.