Elinikäinen nautintaoikeus voidaan pidättää esimerkiksi testamentissa tai kiinteistönkaupassa. Elinikäinen nautintaoikeus on verotukseen vaikuttava oikeus.

Nautintaoikeus tarkoittaa laajahkoa käyttöoikeutta toisen omistamaan irtaimeen tai kiinteään esineeseen. Nautintaoikeuden haltijalla on oikeus ”nauttia” oikeuden kohteesta sitä käyttämällä. Nautintaoikeuteen voi kuulua myös oikeus omaisuuden tuottoon. Metsän osalta metsän kasvuun, vuokrakohteen osalta vuokratuloon. Nautintaoikeuden yleisin muoto lienee vastikkeellinen nautintaoikeus, kuten vuokra. Vuokralainen maksaa siitä, että hän saa käyttää huoneistoa, kiinteistöä, irtainta omaisuutta jne.

Testamenttimääräykset

Elinikäinen nautintaoikeus liittyy tyypillisesti testamenttimääräyksiin. Testamentissa voidaan antaa sellainen määräys, että omaisuus menee henkilölle A kuitenkin sillä ehdolla, että henkilöllä B on kyseiseen omaisuuteen elinikäinen käyttöoikeus. Tällainen määräys on laillinen ja pätevä. Henkilö A voi harkita omaisuuden vastaanottamista ja jos henkilön B elinikäinen oikeus häiritsee henkilö A liian paljon, ei A:n tarvitse ottaa vastaan kyseisestä omaisuutta. Henkilölle B annettu elinikäinen käyttöoikeus rasittaa henkilön A perintösaantoa ja laskee sen arvoa. Sen vuoksi henkilön A perintösaannosta tehdään henkilön B oikeutta vastavaava hallintaoikeusvähennys eikä henkilö A joudu maksamaan perintöveroa koko saamansa omaisuuden käyvästä arvosta. Mitä nuorempi elinikäisen nautintaoikeuden saaja on, sitä suurempi myös vähennys on, sillä hän ehtii oletettavasti nauttimaan omaisuudesta pidempään.

Syytinki

Syytinki tarkoittaa kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai eliniäksi pidätettyä etuutta. Kiinteistön luovuttaja voi pidättää itsellään eliniäksikin oikeuden käyttää kiinteistön osaa. Kiinteistön saaja ottaa kiinteistön vastaan siten, että kiinteistöä rasittaa luovuttajan itsellään pidättämä syytinki.

Nopeaa apua lakiasioihin.