Kiinteistön käyttöoikeus voidaan erottaa omistusoikeudesta. Kiinteistön myyjä tai lahjoittaja voi pitää käyttöoikeuden itsellään.

Kiinteistön käyttöoikeus

Kiinteistön omistusoikeus ja käyttöoikeus ei tarvitse olla samalla henkilöllä. Kiinteistön käyttöoikeudesta puhutaan monesti päällekäin kiinteistön hallintaoikeuden kanssa. Toisinaan käyttöoikeudesta ja hallintaoikeudesta puhutaan toistensa synonyymeinä. Käyttöoikeus on sanana kuitenkin suppeampi hallintaoikeuteen nähden. Käyttöoikeuden haltijalla on siis oikeus ainoastaan käyttää kiinteistöä mutta ei laajempaa hallintaoikeutta.

Käyttöoikeuden luovuttamisen yleisin muoto on vuokraaminen. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle rahaa siitä, että saa käyttää kiinteistöä. Vuokrasuhteesta riippuu se, onko vuokralaisella pelkästään käyttöoikeus vai myös oikeus kiinteistön tuottoonkin. Jos vuokrataan pelkästään rakennusta, voi vuokralaisella olla pelkästään oikeus käyttää sitä. Jos vuokrauksessa on kyse maanvuokrauksesta, kuten metsän tai pellon vuokrauksesta, on vuokralaisella oikeus niiden tuottoon vuokrauksen ajalta.

Omistaja voi luovuttaa käyttöoikeuden

Kiinteistön omistaja voi pitää käyttöoikeuden itsellään, tai luovuttaa sen ulkopuoliselle. Vastikkeellinen käyttöoikeuden luovutus ulkopuoliselle on vuokrasuhde. Kiinteistön omistaja voi luovuttaa kiinteistön käyttöoikeuden myös vastikkeetta.

Myyjä tai lahjoittaja voi pidättää käyttöoikeuden

Kun kiinteistö myydään tai kun se lahjoitetaan, voi myyjä tai lahjoittaja pidättää itsellään käyttöoikeuden kiinteistöön. Sukupolvenvaihdoksiin, perheen sisäisiin myynteihin tai lahjoituksiin, on mahdollista sisällyttää ns. syytinki ehto. Syytinki -sanaa käytetään hieman erilaisissa merkityksissä, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan sellaista kaupan ehtoa, jossa myyjä saa jäädä vastikkeetta asumaan kiinteistölle ja hallita jotakin kiinteistön osaa lopun elämänsä ajan. Kauppahinta on käypää hintaa alempi, kun kauppaa rasittaa syytinki.

Testamenttimääräys käyttöoikeudesta

Testamentintekijä voi kirjata testamenttiin määräyksen siitä, että kiinteistön omistusoikeus siirtyy yhdelle henkilölle mutta käyttöoikeus toiselle. Tällöin on kyse käyttöoikeustestamentista tai omistusoikeustestamentin ja käyttöoikeustestamentin yhdistelmästä.

Lesken hallintaoikeus kiinteistöön

Kun henkilö kuolee, on hänen leskellä vähimmäisoikeutena oikeus pitää hallinnassaan yhteisenä kotina käytetty asunto. Näin on siinäkin tapauksessa, ettei kiinteistöstä ole tehty testamenttia. Lesken hallintaoikeus tarkoittaa samalla siis lesken käyttöoikeutta kotiin.

Nopeaa apua lakiasioihin.