Saako ulkomaille lähetetty työntekijä suomalaista eläketurvaa?

Työeläkelain säännökset koskevat yhtälailla työntekijää, joka on lähetetty ulkomaille saman työnantajan palvelukseen tai työnantajan kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan emo-, tytär- tai sisaryritykseen. Edellytyksenä Suomen työeläketurvan saamiselle on, että työsuhde lähettäjä-työnantajaan on säilynyt voimassa komennuksen ajan.

Suomalainen yritys voi eräin edellytyksin järjestää vähimmäisehtojen mukaisen eläketurvan muillekin ulkomaille lähetetyille työntekijöilleen.

Nopeaa apua lakiasioihin.