Eläketurva: Työeläkelaki määrää eläketurvasta

Onko eläketurvasi kunnossa? Työnantajan on järjestettävä ja kustannettava jokaiselle työntekijälleen työeläkelain mukaiset vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan, jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään yhden kuukauden. Myös työntekijä on velvollinen osallistumaan oman eläketurvansa… Lue lisää »

Lisäeläke ja niihin liittyvät maksuvelvollisuudet

Lisäeläke on nimensä mukaisesti normaalin eläkekertymän lisäksi maksettavaa eläkettä. Normaalisti eläkeläiselle maksetaan joko työeläkettä tai kansaneläkettä. Jokainen voi täydentää lakisääteistä eläketurvaa vapaaehtoisesti otetulla yksityisellä eläkevakuutuksella. Yksityisen eläkevakuutuksen säästöjen nostamiseen vaikuttavat… Lue lisää »

Eläke: Pimeän työn tekeminen

Saatko koko palkkasi suoraan käteen? Miten on eläkkeitesi laita? Bruttopalkasta tulisi maksaa verot ja eläkevakuutusmaksut. Työnantajan tulisi maksaa eläkevakuutusmaksut kaikesta työstä. Työeläkettä kertyy vain rekisteriin merkittyjen palkkojen perusteella. Pimeän palkan… Lue lisää »

Eläke: Luottamustoimi ja eläketurva

Kertyykö luottamustoimista eläkettä? Palkkion maksaja voi järjestää ja kustantaa luottamustehtävässä olevalle henkilölle eläketurvan. Pakollista se ei ole. Eläketurva järjestetään ottamalla vakuutus työeläkevakuutustoimintaa harjoittavassa eläkelaitoksessa. Valtion ja kuntien luottamustoimiin mainittua eläketurvan… Lue lisää »

Eläkemaksut: Eläkemaksujen laiminlöynti

Onko eläkemaksusi laiminlyöty? Miten on eläkkeitesi laita? Jos et tiedä, onko eläkemaksuja kohdallasi maksettu, voit tarkistaa asian eläketurvakeskuksen ylläpitämästä ansiotyöluettelosta. Jos maksut on laiminlyöty, kannattaa asiaan puuttua. Eläketurvakeskus ja eläkelaitokset… Lue lisää »

Suomalainen eläketurva: Ulkomaille lähetetty työntekijä

Saako ulkomaille lähetetty työntekijä suomalaista eläketurvaa? Työeläkelain säännökset koskevat yhtälailla työntekijää, joka on lähetetty ulkomaille saman työnantajan palvelukseen tai työnantajan kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan emo-, tytär- tai sisaryritykseen. Edellytyksenä… Lue lisää »