Lisäeläke on nimensä mukaisesti normaalin eläkekertymän lisäksi maksettavaa eläkettä. Normaalisti eläkeläiselle maksetaan joko työeläkettä tai kansaneläkettä. Jokainen voi täydentää lakisääteistä eläketurvaa vapaaehtoisesti otetulla yksityisellä eläkevakuutuksella. Yksityisen eläkevakuutuksen säästöjen nostamiseen vaikuttavat vakuutusehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevat eläkesäästämistä koskevat säädökset.Yksityisestä eläkevakuutuksesta voi saada veroetua.

Vastaavasti säästöjen nostohetkellä vapaaehtoista eläketuloa verotetaan. Kannatta myö ottaa huomioon, että eläkevakuutuksista perittävät hallinnointikulut pienentävät usein huomattavasti reaalista eläkesäästöä.

Rekisteröidyt lisäeläkkeet

Rekisteröidyllä lisäeläkevakuutuksella tarkoitetaan vuoteen 2001 voimassa ollutta järjestelyä, jolla voitiin lisätä ja parantaa työntekijöiden saamaa eläkkeen määrää tai alentaa eläkeikää.

Rekisteröidyt lisäeläkejärjestelmät suljettiin vuoden 2001 alusta lähtien, eikä uusia lisäeläkevakuutuksia ole tämän jälkeen voinut enää rekisteröidä. Muutos ei ole vaikuttanut maksussa oleviin lisäeläkkeisiin. Lisäeläketurvalla oli ennen huomattavaa merkitystä työeläketurvan täydentäjänä. Aiemmin työeläkekertymät olivat huomattavasti pienempiä.

Työnantajan lisäeläke

Suomessa työnantaja voi kartuttaa lisäeläketurvaa työntekijöilleen ottamalla heille vapaaehtoisesti joko ryhmäeläkevakuutuksen tai joissain tapauksissa yksilöllisen eläkevakuutuksen. Ryhmäeläkevakuutus on siis kollektiivinen.

Kollektiivisen lisäeläketurvan henkilöpiirin tulee olla määritelty ryhmittäin työalan tai muun siihen verrattavan perusteen mukaan. Se ei saa kohdistua määrättyihin henkilöihin.

Lisäeläke on työnantajan tapa sitouttaa henkilöstöään. Jotta työntekijä saisi lisäeläkkeen, hänen työsuhteensa tulee yleensä jatkua eläketapahtumaan asti. Usein työttömäksi jäävä tai toisen työnantajan palvelukseen siirtyvä henkilö menettää oikeutensa lisäeläkkeeseen. Lisäeläkettä koskevissa säännöissä tai vakuutusehdoissa voidaan sopia myös oikeudesta lisäeläkkeen säilymiseen työnantajan vaihtuessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.