Saatko koko palkkasi suoraan käteen? Miten on eläkkeitesi laita? Bruttopalkasta tulisi maksaa verot ja eläkevakuutusmaksut. Työnantajan tulisi maksaa eläkevakuutusmaksut kaikesta työstä. Työeläkettä kertyy vain rekisteriin merkittyjen palkkojen perusteella. Pimeän palkan maksaminen tai vastaanottaminen on laitonta.

Pimeää työtä tarjoava työnantaja ei maksa eläkevakuutusmaksuja eikä yleensä huolehdi työsuojelusta tai tapaturmavakuutuksesta. Jos sinua pimeässä työssä kohtaa tapaturma ja tapaturmavakuutuksesta ei ole huolehdittu, et saa ansiosidonnaista päivärahaa, eivätkä perheenjäsenesi perhe-eläkettä.

Pimeän työn tekijänä sinun on käytännössä mahdotonta vaatia menettämiäsi palkkoja. Oikeussuojaa pimeän työn tekijälle ei anneta. Jos siis työnantaja joutuu konkurssiin tai on muutoin kyvytön maksamaan pimeää palkkaasi, voi palkkasi jäädä kokonaan saamatta. Kuutamokeikkailijana voit unohtaa myös ansiosidonnaisen työttömyys- ja sairauspäivärahan sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan.

Nopeaa apua lakiasioihin.