Työttömyys ja työkyvyttömyys

Työttömyyseläkkeen suuruus ›

Kuinka suuri on työkyvyttömyyseläke? Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on sama kuin muunkin kansaneläkkeen. Sen määrään vaikuttavat hakijan ansioeläkkeet, perhesuhteet ja asuinkunnan kuntaryhmä sekä hakijan Suomessa asuma aika. Yksinäisen eläkkeensaajan täysimääräinen kansaneläke ensimmäisessä kuntaryhmässä on noin 500 euroa kuukaudessa. Työkyvyttömyyseläke on saajalleen veronalaista tuloa. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle voidaan maksaa myös eläkkeensaajien hoitotukea ja eläkkeensaajien asumistukea, jotka ovat verotonta tuloa.

Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä ›

Saanko tehdä työtä, jos olen työkyvyttömyyseläkkeellä? Ainakin vähän työtä saa tehdä eläkkeellä olosta huolimatta. Työhön ryhtymisestä on vain muistettava Kelalle mainita, koska työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää aina sairautta, joka vaikeuttaa toimeentuloa. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään, jos kansaneläkkeen saamisen ehdoksi asetetut tulorajat ylittyvät. Kansaneläkelaissa ei ole tarkkaa määrää, jonka ylittävä palkka estäisi eläkkeen saamisen. Eläke pysyykin ehkä voimassa, Lue lisää ›

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen ›

Miten työkyvyttömyyseläkettä haetaan? Työkyvyttömyyseläkkeen hakemista varten on Kelalla oma lomakkeensa. Lomake on Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteinen. Hakemukseen on liitettävä mahdollisimman tuore lääkärinlausunto sekä muut selvitykset, joihin hakija vetoaa. Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta. Jos Kela hylkää työkyvyttömyyseläkettä koskevan hakemuksen, se ohjaa hakijan Kelan kuntoutukseen tai muiden palvelujen piiriin. Hylkäävään päätökseen voit hakea Lue lisää ›

Työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset ›

Oletko sairas? Jos sairautesi johtaa työkyvyttömyyteen, hae ensin sairauspäivärahaa ja katso mihin suuntaan sairautesi kehittyy. Jos se pitkittyy siten, ettet enää kykene tavalliseen työhösi, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset ovat tiukat. Sinun on työkyvyttömyyseläkkeen saadaksesi täytettävä seuraavat kriteerit: 1) Muiden eläkkeiden ja korvaustesi tulee jäädä alle kansaneläkkeen tulorajan. 2) Olet Lue lisää ›

Nuori työkyvyttömyyseläkkeelle ›

Oletko jo nuorena työkyvytön? Ennen 16 vuoden ikää työkyvyttömäksi joutunut nuori voi saada työkyvyttömyyseläkkeen heti 16 vuotta täytettyään ilman sairauspäivärahakautta. Nuorelle henkilölle ei vain yleensä myönnetä työkyvyttömyyseläkettä, ennen kuin on tutkittu hänen mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen. Käytännössä nuorehkon henkilön on muutenkin hankalampi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle, koska työkyvyttömyysharkinnassa otetaan huomioon mm. hakijan ikä ja mahdollisuus kouluttautua uudelleen. Ammatillisen Lue lisää ›

Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutus ›

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena kuntoutustukena työkyvyttömyyseläkkeeseen muutoin oikeutetun henkilön hoidon tai kuntoutumisen ajaksi. Edellytyksenä on, että hakijalle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustuen määrä on sama kuin normaalin työkyvyttömyyseläkkeen määrä. Määräaikaiseen kuntoutustukeen voit hakea jatkoa toimittamalla Kelaan uuden lääkärinlausunnon, erillisen hoito- tai kuntoutussuunnitelman tai epikriisin.

Työkyvyttömyyseläke: Ilmoitusvelvollisuus ansiotyöstä ja muista muutoksista ›

Onko minulla ilmoitusvelvollisuus Kelalle, jos oloissani tapahtuu muutos? Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi ja se jatkuu, jos eläkkeensaajan työkyky tai eläketulot eivät muutu. Siksi kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavan on ilmoitettava Kelalle, jos hän esim. ryhtyy ansiotyöhön tai jos hänen terveydentilansa ja työkykynsä paranee. Kaikki työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen kannalta tarpeellisissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on Kelalle ilmoitettava. Kansaneläkkeen määrä ei Lue lisää ›