Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutus

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena kuntoutustukena työkyvyttömyyseläkkeeseen muutoin oikeutetun henkilön hoidon tai kuntoutumisen ajaksi. Edellytyksenä on, että hakijalle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustuen määrä on sama kuin normaalin työkyvyttömyyseläkkeen määrä.… Lue lisää »

Työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset

Oletko sairas? Jos sairautesi johtaa työkyvyttömyyteen, hae ensin sairauspäivärahaa ja katso mihin suuntaan sairautesi kehittyy. Jos se pitkittyy siten, ettet enää kykene tavalliseen työhösi, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään… Lue lisää »

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen

Miten työkyvyttömyyseläkettä haetaan? Työkyvyttömyyseläkkeen hakemista varten on Kelalla oma lomakkeensa. Lomake on Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteinen. Hakemukseen on liitettävä mahdollisimman tuore lääkärinlausunto sekä muut selvitykset, joihin hakija vetoaa. Työkyvyttömyyseläkettä voi… Lue lisää »

Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä

Saanko tehdä työtä, jos olen työkyvyttömyyseläkkeellä? Ainakin vähän työtä saa tehdä eläkkeellä olosta huolimatta. Työhön ryhtymisestä on vain muistettava Kelalle mainita, koska työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää aina sairautta, joka vaikeuttaa toimeentuloa.… Lue lisää »

Nuori työkyvyttömyyseläkkeelle

Oletko jo nuorena työkyvytön? Ennen 16 vuoden ikää työkyvyttömäksi joutunut nuori voi saada työkyvyttömyyseläkkeen heti 16 vuotta täytettyään ilman sairauspäivärahakautta. Nuorelle henkilölle ei vain yleensä myönnetä työkyvyttömyyseläkettä, ennen kuin on… Lue lisää »

Työttömyyseläkkeen suuruus

Kuinka suuri on työkyvyttömyyseläke? Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on sama kuin muunkin kansaneläkkeen. Sen määrään vaikuttavat hakijan ansioeläkkeet, perhesuhteet ja asuinkunnan kuntaryhmä sekä hakijan Suomessa asuma aika. Yksinäisen eläkkeensaajan täysimääräinen kansaneläke ensimmäisessä… Lue lisää »