Oletko sairas? Jos sairautesi johtaa työkyvyttömyyteen, hae ensin sairauspäivärahaa ja katso mihin suuntaan sairautesi kehittyy. Jos se pitkittyy siten, ettet enää kykene tavalliseen työhösi, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset ovat tiukat. Sinun on työkyvyttömyyseläkkeen saadaksesi täytettävä seuraavat kriteerit:

1) Muiden eläkkeiden ja korvaustesi tulee jäädä alle kansaneläkkeen tulorajan. 2) Olet 16-64 vuotias ja asut Suomessa. Jos et asu Suomessa, sinun on täytettävä asumisaikavaatimus. Asumisedellytyksestä voit pyytää kansaneläkelaitokselta lausunnon. 3) Sinulla on sairaus, vika tai vamma, joka estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon. Jos olet sokea tai liikuntakyvytön, sinulla on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen riippumatta siitä, kykenetkö tekemään työtä vai et. Jos olet yli 60-vuotias, työkyvyttömyyden edellytyksiä arvioitaessa painotetaan työkyvyttömyytesi ammatillista luonnetta.

Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä, jos sinulla on vielä oikeus saada sairauspäivärahaa. Jos sinulla ei jostakin syystä ole oikeutta sairauspäivärahaan, voit työssä olleena saada heti ansioeläkejärjestelmän mukaista työkyvyttömyyseläkettä taikka sairauspäivärahajaksoa vastaavan odotusajan jälkeen kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömänä pidetään kansaneläkelain mukaan henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

Työkyvyttömänä pidetään pysyvästi sokean ja liikuntakyvyttömän henkilön lisäksi aina myös henkilöä, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua.

Nopeaa apua lakiasioihin.