Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena kuntoutustukena työkyvyttömyyseläkkeeseen muutoin oikeutetun henkilön hoidon tai kuntoutumisen ajaksi. Edellytyksenä on, että hakijalle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustuen määrä on sama kuin normaalin työkyvyttömyyseläkkeen määrä.

Määräaikaiseen kuntoutustukeen voit hakea jatkoa toimittamalla Kelaan uuden lääkärinlausunnon, erillisen hoito- tai kuntoutussuunnitelman tai epikriisin.

Nopeaa apua lakiasioihin.