Miten työkyvyttömyyseläkettä haetaan?

Työkyvyttömyyseläkkeen hakemista varten on Kelalla oma lomakkeensa. Lomake on Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteinen. Hakemukseen on liitettävä mahdollisimman tuore lääkärinlausunto sekä muut selvitykset, joihin hakija vetoaa. Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.

Jos Kela hylkää työkyvyttömyyseläkettä koskevan hakemuksen, se ohjaa hakijan Kelan kuntoutukseen tai muiden palvelujen piiriin. Hylkäävään päätökseen voit hakea myös muutosta. Eläkepäätöksessä on mainittu muutoksenhakuohjeet.

Nopeaa apua lakiasioihin.