Saanko tehdä työtä, jos olen työkyvyttömyyseläkkeellä?

Ainakin vähän työtä saa tehdä eläkkeellä olosta huolimatta. Työhön ryhtymisestä on vain muistettava Kelalle mainita, koska työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää aina sairautta, joka vaikeuttaa toimeentuloa. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään, jos kansaneläkkeen saamisen ehdoksi asetetut tulorajat ylittyvät. Kansaneläkelaissa ei ole tarkkaa määrää, jonka ylittävä palkka estäisi eläkkeen saamisen. Eläke pysyykin ehkä voimassa, vaikka sen maksaminen keskeytetään. Kela ratkaiseekin eläkkeen lakkauttamisen tilanteen mukaan.

Täysimääräistä kansaneläkettä saava voi työllistyessään jättää kansaneläkkeen lepäämään vähintään 6 kuukaudeksi ja enintään 5 vuodeksi. Edellytyksenä on, ettei hänen terveydentilassaan ole tapahtunut olennaista muutosta. Lepäämisaikana eläkkeen saajalle ei makseta eläkettä, mutta se voi alkaa uudelleen, jos työnteko loppuu. Jos työtulot jäävät alle määrätyn tulorajan (n. 600 euroa), eläkkeen maksua ei keskeytetä, ellei saajan terveydentilassa ole tapahtunut olennaista paranemista.

Nopeaa apua lakiasioihin.