Kansaneläke

Lisäeläke ja niihin liittyvät maksuvelvollisuudet ›

Lisäeläke on nimensä mukaisesti normaalin eläkekertymän lisäksi maksettavaa eläkettä. Normaalisti eläkeläiselle maksetaan joko työeläkettä tai kansaneläkettä. Jokainen voi täydentää lakisääteistä eläketurvaa vapaaehtoisesti otetulla yksityisellä eläkevakuutuksella. Yksityisen eläkevakuutuksen säästöjen nostamiseen vaikuttavat vakuutusehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevat eläkesäästämistä koskevat säädökset.Yksityisestä eläkevakuutuksesta voi saada veroetua. Vastaavasti säästöjen nostohetkellä vapaaehtoista eläketuloa verotetaan. Kannatta myö ottaa huomioon, että eläkevakuutuksista perittävät Lue lisää ›

Vanhuuseläkkeen ikäraja ›

Ajattelitko siirtyä vanhuuseläkkeelle? Kansaneläkkeen yksi laji on vanhuuseläke. Vanhuuseläkkeen määrä on sama kuin muun kansaneläkkeen määrä ja se maksetaan samoin kuin muukin kansaneläke. Kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Henkilö voi kuitenkin saada vanhuuseläkkeen varhennettuna jo 62 vuotta täytettyään. Tällöin vanhuuseläkettä vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläke varhennetaan. Vastaavati henkilö voi myös Lue lisää ›

Vähimmäistoimeentulo turvataan kansaneläkkeellä ›

Kenelle kuuluu kansaneläke? Kaikki eivät juurikaan ole olleet työelämässä ja kerryttäneet ansioon perustuvaa työeläkettä. Tällaisten ihmisten vähimmäistoimeentulon turvaa kansaneläke. Kansaneläkettä voi saada lähtökohtaisesti jokainen Suomessa asuva luonnollinen henkilö. Jokainen Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö on vakuutettu vanhuuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta. Työnantaja on velvollinen maksamaan työnantajan kansaneläkemaksua, jonka suuruus määräytyy mm. maksettujen palkkojen perusteella. Lue lisää ›

Varhennettu vanhuuseläke ›

Haluatko siirtyä eläkkeelle jo 62 vuotta täytettyäsi? Saat itse päättää, otatko vanhuuseläkkeesi varhennettuna jo 62 vuotta täytettyäsi. Varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on pienempi kuin varsinainen 65 vuoden iässä alkanut vanhuuseläke. Varhennettua vanhuuseläkettä vähennetään 0,4 %:lla jokaiselta kuukaudelta, jolta vanhuuseläke otetaan varhennettuna. Jos otat varhennetun vanhuuseläkkeen heti 62 vuotta täytettyäsi, on eläke 24 prosenttia pienempi kuin se Lue lisää ›

Eläkkeellelähdön siirtäminen ›

Eläkkeelle voi jäädä liukuvasti 65 – 68 vuotiaana. Toisaalta eläkkeelle voi jäädä varhennettuna jo aikaisemminkin. Ihmisellä itsellään on mahdollisuus olla työelämässä pidempään kuin esim. 65 vuotiaaksi. Pidempään työskentelemällä saa kartutettua parempaa eläkettä.

Kansaneläkkeen eri lajit ›

Mitä eläkkeitä kansaneläkkeenä on mahdollista saada? Kansaneläkejärjestelmässä on useita erilaisia eläkelajeja, joiden alkaminen ja myöntämisehdot ovat erilaisia. Kansaneläkkeessä on seuraavat eläkemahdollisuudet: työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke, varhennettu vanhuuseläke ja vanhuuseläke. Ansioeläkejärjestelmässä ovat kansaneläkejärjestelmässäkin olevien eläkevaihtoehtojen lisäksi osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.