Haluatko siirtyä eläkkeelle jo 62 vuotta täytettyäsi?

Saat itse päättää, otatko vanhuuseläkkeesi varhennettuna jo 62 vuotta täytettyäsi. Varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on pienempi kuin varsinainen 65 vuoden iässä alkanut vanhuuseläke. Varhennettua vanhuuseläkettä vähennetään 0,4 %:lla jokaiselta kuukaudelta, jolta vanhuuseläke otetaan varhennettuna.

Jos otat varhennetun vanhuuseläkkeen heti 62 vuotta täytettyäsi, on eläke 24 prosenttia pienempi kuin se olisi 65 vuoden iässä. Varhennettu vanhuuseläke on pysyvästi pienempi kuin normaali vanhuuseläke olisi. Se ei nouse 65 vuoden iän täyttämisen jälkeenkään.

Varhennetun vanhuuseläkkeen saajalle ei Kela myönnä eläkkeensaajien hoitotukea eikä eläkkeensaajien asumistukea, ennen kuin hän on täyttänyt 65 vuotta. Selvitä siis etukäteen Kansaneläkelaitokselta, minkä suuruinen varhennettu vanhuuseläke sinulle kuuluisi. Jos olet ollut työelämässä, hanki omasta työeläkelaitoksesta selvitys työeläkkeesi määrästä, jonka perusteella Kela voi laskea kansaneläkkeen määrän.

Jos tarkoituksesi on varhentaa sekä ansioeläkkeesi että kansaneläkkeesi, Kela laskee kansaneläkelain mukaan varhennetun kansaneläkkeen määrän sellaisten ansioeläkkeitesi perusteella, jotka olisit saanut normaalissa vanhuuseläkeiässä. Tämä tarkoittaa sitä, että saat vähemmän kansaneläkettä.

Nopeaa apua lakiasioihin.