Ajattelitko siirtyä vanhuuseläkkeelle?

Kansaneläkkeen yksi laji on vanhuuseläke. Vanhuuseläkkeen määrä on sama kuin muun kansaneläkkeen määrä ja se maksetaan samoin kuin muukin kansaneläke. Kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Henkilö voi kuitenkin saada vanhuuseläkkeen varhennettuna jo 62 vuotta täytettyään. Tällöin vanhuuseläkettä vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläke varhennetaan. Vastaavati henkilö voi myös lykätä vanhuuseläkkeen alkamisen 65 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Tällöin vanhuuseläkettä korotetaan 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy. Vanhuuseläkettä ei kuitenkaan koroteta siltä ajalta, jolta henkilöllä ei ole ollut oikeutta kansaneläkkeeseen.

Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää Suomessa asumista. Kansaneläkelaitos ratkaisee kysymyksen siitä, onko henkilöä pidettävä Suomessa asuvana. Kansaneläkkeenä maksettavaan vanhuuseläkkeeseen ei ole oikeutta, jos hakijan muut eläkkeet ja korvaukset nousevat yli kansaneläkkeen tulorajan. Ulkomailla asuttu aika vähentää vanhuuseläkkeen määrää, jos Suomessa asuttu aika 16-64 vuotiaana on alle 40 vuotta.

65 vuotta täyttäneelle vanhuuseläkkeen hakijalle voidaan maksaa Kelan myöntämää eläkkeensaajan hoitotukea, asumistukea, lapsikorotusta ja rintamalisää, vaikka hän ei saisi kansaneläkettä. Vanhuuseläke myönnetään 65-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta lukien ja takautuvasti eläkettä voi saada korkeintaan yhdeltä vuodelta. Hakemus vanhuuseläkkeestä kannattaa siksi laittaa vireille ennen kuin henkilö täyttää 66 vuotta.

Kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä saava ei voi samanaikaisesti saada muita Kelan maksamia eläkkeitä. Vanhuuseläkkeen saajalla ei ole oikeutta myöskään sairaus- tai työttömyyspäivärahaan.

Jos olet Kelan myöntämällä työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkkeellä, Kela muuttaa mainitun kansaneläkkeen ilman eri hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 65 vuotta. Tällöin kansaneläkkeesi määrä voi muuttua, jos alat saada jotakin uutta eläkettä tai jos ansioeläkkeisiin tulee muutoksia.

Kela antaa aina kirjallisen eläkepäätöksen, oli sitten kysymyksessä oma-aloitteisesti haettu kansaneläke tai Kelan viran puolesta myöntämä eläke. Päätöksessä on ohjeet muutoksen hakemisesta sekä mahdollisesti tieto siitä, mitkä asiat eläkkeensaajan on ilmoitettava Kelaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.