Onko minulla ilmoitusvelvollisuus Kelalle, jos oloissani tapahtuu muutos?

Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi ja se jatkuu, jos eläkkeensaajan työkyky tai eläketulot eivät muutu. Siksi kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavan on ilmoitettava Kelalle, jos hän esim. ryhtyy ansiotyöhön tai jos hänen terveydentilansa ja työkykynsä paranee. Kaikki työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen kannalta tarpeellisissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on Kelalle ilmoitettava. Kansaneläkkeen määrä ei yleensä muutu, ellei eläkkeensaaja saa jotakin uutta ansioeläkettä tai korvausta tai niissä tapahdu muita muutoksia.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa paitsi etuuden menettämiseen, myös aiheettomasti maksetun etuuden takaisinmaksuun sekä pahimmassa tapauksessa petostutkintaan ja rikosoikeudenkäyntiin.

Ikääntymisestä ei ilmoitusta Kelalle tarvitse tehdä. Kela lakkauttaa työkyvyttömyyseläkkeen ja myöntää ilman hakemusta vanhuuseläkkeen seuraavan kuukauden alusta, kun eläkkeensaaja on täyttänyt 65 vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.