Kertyykö luottamustoimista eläkettä?

Palkkion maksaja voi järjestää ja kustantaa luottamustehtävässä olevalle henkilölle eläketurvan. Pakollista se ei ole. Eläketurva järjestetään ottamalla vakuutus työeläkevakuutustoimintaa harjoittavassa eläkelaitoksessa. Valtion ja kuntien luottamustoimiin mainittua eläketurvan järjestämismahdollisuutta ei sovelleta.

Luottamustoimesta on kysymys silloin, jos henkilö on valittu määräajaksi tai toistaiseksi edustamaan tiettyä yhteisöä tai asiantuntemusta. Luottamustehtävän hoitaja ei kuitenkaan saa olla työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjänä suhteessa palkkion maksajaan. Luottamustehtävän jatkuminen ei estä vanhuuseläkkeen myöntämistä eläkeiän täyttäneelle luottamushenkilölle.

Nopeaa apua lakiasioihin.