Onko kysymys työntekijästä ja siten työeläkkeeseen oikeutetusta henkilöstä?

Työntekijöinä työntekijäin eläkelain soveltamisen kannalta pidetään myös johtavassa asemassa olevaa osakeyhtiön toimihenkilöä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Jos henkilö kuitenkin omistaa yhtiöstä enemmän kuin puolet tai jos omistettujen osakkeiden äänimäärä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ei mainittu henkilö kyseisissä tehtävissä kuulu enää työeläkelakien piiriin.

Muussa yhteisössä johtavassa asemassa oleva voi myös saavuttaa yli puolta vastaavan määräysvallan yhtiössä, eikä häntä enää pidetä työeläkkeeseen oikeutettuna.

Työsuhteessa olevana ei pidetä avoimen yhtiön yhtiömiestä tai muun yhtiön sellaista osakasta, joka on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista.

Nopeaa apua lakiasioihin.